بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از همه بیشتر دلت برا اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو رو دیوار اتاقت آویرون کنی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره ی بارانم کدام واژه می فهمد برایت چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود!!!!!! پر رنگ نوشته بودمت... به سختى پاک مى شوى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند... بعد هی می پرسند چرا چیزی نمی گویی؟! این خند دارترین نمایشنامه دنیا بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شده ام دیگر به باران امیدی نیست ! باید نماز بخوانم ، سنگ ببارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تا شبهای دلتنگی اش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ها به خاطر نبودن کسی نیست!! بعضی وقتاهم به خاطر بودن کسیه که حواسش به تو نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست .... باران هم بوی تشنگی میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب را بدون طعمه به آب بینداز,هستند ماهی هایی که از زندگی سیرند.  لایک نمیخوام فقط گفتم بدونید منم مثل شماها سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه "دوست داشتنت" تمام شد... اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی" زندگی" بایستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخه ... خودت مجبور بشی بزاری بری اما دلت باهات نیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب سردیست...انگار کسی در دنیا نیست... یا شاید هم من در دنیای کسی نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز، شاه قلبم، مات تصویر رخت می شود  هنوز، فکر می کنم، تو هستی و من با آمدنت از دور سرم را پایین می اندازم و فقط به صدای قدم هایت بوسه می زنم هنوز، آرزوی با تو بودن ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر، حفظ بودم، تمام نشانه هایت را، تمام علایقت را، تمام رنگ هایت را یادش بخیر، نمی دانم چرا، ولی هنوز فکر میکنم روزی دوباره برایت عاشقانه خواهم سرود. روزی که دوست داشتنت خیانت نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که تو بودی، هزار توحید داشت، نمازهایم در شب امروز اما شب هایم بی نمازی طی می کند، بی لمس دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــگمـــ دلتنگـــ کسی که گردش روزگارش به من که رسیـــد از حرکتـــــــــ ایستـــاد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از همه بیشتر دلت برا اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو رو دیوار اتاقت آویرون کنی..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره ی بارانم کدام واژه می فهمد برایت چقدر دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود!!!!!! پر رنگ نوشته بودمت... به سختى پاک مى شوى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند... بعد هی می پرسند چرا چیزی نمی گویی؟! این خند دارترین نمایشنامه دنیا بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شده ام دیگر به باران امیدی نیست ! باید نماز بخوانم ، سنگ ببارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تا شبهای دلتنگی اش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ها به خاطر نبودن کسی نیست!! بعضی وقتاهم به خاطر بودن کسیه که حواسش به تو نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دوست .... باران هم بوی تشنگی میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب را بدون طعمه به آب بینداز,هستند ماهی هایی که از زندگی سیرند.  لایک نمیخوام فقط گفتم بدونید منم مثل شماها سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره پایان نامه "دوست داشتنت" تمام شد... اما هنوز اول راهم چون قرار است برای دفاع جلوی" زندگی" بایستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخه ... خودت مجبور بشی بزاری بری اما دلت باهات نیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب سردیست...انگار کسی در دنیا نیست... یا شاید هم من در دنیای کسی نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز، شاه قلبم، مات تصویر رخت می شود  هنوز، فکر می کنم، تو هستی و من با آمدنت از دور سرم را پایین می اندازم و فقط به صدای قدم هایت بوسه می زنم هنوز، آرزوی با تو بودن ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر، حفظ بودم، تمام نشانه هایت را، تمام علایقت را، تمام رنگ هایت را یادش بخیر، نمی دانم چرا، ولی هنوز فکر میکنم روزی دوباره برایت عاشقانه خواهم سرود. روزی که دوست داشتنت خیانت نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که تو بودی، هزار توحید داشت، نمازهایم در شب امروز اما شب هایم بی نمازی طی می کند، بی لمس دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــگمـــ دلتنگـــ کسی که گردش روزگارش به من که رسیـــد از حرکتـــــــــ ایستـــاد...