بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود، گاهی برای خودم، دائم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند آنسوی دنیا باشیم یا چند کوچه آنطرفتر؟ پای دوست داشتن که در میان باشد "دلتنگی" دمار آدم را در می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازي دگرم انتخاب مجدد جفت ها ! شايد اين بار نوحي بيايد ، مرا برگزيند در کنار " تو " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودم ، فکر می کردم؛ "تنهایــــــــــــــــی" یعنی هیچکی خونه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه هم می سوزد دلش ٬ برای دلتنگیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولی کاش باورکنی که فراموش کردنتم مثل براورده شدن ارزوهام محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم دوریت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم... حتی اگر در طوفان غمت بمیرم... "دلتنگم مخاطب خاص... پس کی مال هم میشیم...!!؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی ، یه ساعتایی ، یه لحظه هایی آدم دلش بدجور هوایی میشه! اونوقته که "فقط" باید به جای خالی کسی نگاه کنه که دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو آن کس که کار برای خدا کند؟ بر جای بی وفایی مردم وفا کند هرچندخلق سنگ ملامت بر او زنند بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... اونـی کـه روم غـیـرت نـداشـت.... روشـن فـکـر نـبـود!!!!! مـــن بـراش مـهـم نـبـودم..... چـقـدر سـخـتـه درک ایـن مـوضـوع.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام به یـــادت می افتم بـــغـــض میـــکنــــــم . . .  اشک در چشمــــانم حلقه می زند همه با تعـــجب نگـــاهــم می کنند لبخند میـــزنم و می گـــویم چــــقدر داغ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ..... و اين درد كمى نيست كه پشت هيچ خط تلفنى  صداى تو نيست .... كه .... رو بر ميگردانم و جاى تو خاليست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود، گاهی برای خودم، دائم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند آنسوی دنیا باشیم یا چند کوچه آنطرفتر؟ پای دوست داشتن که در میان باشد "دلتنگی" دمار آدم را در می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازي دگرم انتخاب مجدد جفت ها ! شايد اين بار نوحي بيايد ، مرا برگزيند در کنار " تو " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر که بودم ، فکر می کردم؛ "تنهایــــــــــــــــی" یعنی هیچکی خونه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال اینکه باگذشت زمان عشق فراموش میشود ثانیه هارادرحسرت گذراندم... اما بعد از سالها هنوز داغی کهنه اشکم را در میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که در نزد توام با شاخه گل کوچکی شادم کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا انقدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب.......هر ادمی را وسوسه میکند که برود و دیگر بازنگردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل بچگیمون هرکی بیشتر باهامون بازی کنه بیشتر دوسش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه هم می سوزد دلش ٬ برای دلتنگیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولی کاش باورکنی که فراموش کردنتم مثل براورده شدن ارزوهام محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم دوریت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم... حتی اگر در طوفان غمت بمیرم... "دلتنگم مخاطب خاص... پس کی مال هم میشیم...!!؟؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی ، یه ساعتایی ، یه لحظه هایی آدم دلش بدجور هوایی میشه! اونوقته که "فقط" باید به جای خالی کسی نگاه کنه که دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کو آن کس که کار برای خدا کند؟ بر جای بی وفایی مردم وفا کند هرچندخلق سنگ ملامت بر او زنند بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... اونـی کـه روم غـیـرت نـداشـت.... روشـن فـکـر نـبـود!!!!! مـــن بـراش مـهـم نـبـودم..... چـقـدر سـخـتـه درک ایـن مـوضـوع.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام به یـــادت می افتم بـــغـــض میـــکنــــــم . . .  اشک در چشمــــانم حلقه می زند همه با تعـــجب نگـــاهــم می کنند لبخند میـــزنم و می گـــویم چــــقدر داغ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ..... و اين درد كمى نيست كه پشت هيچ خط تلفنى  صداى تو نيست .... كه .... رو بر ميگردانم و جاى تو خاليست ...