بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم!!! برای کسی که مدت هاست بی ان که باشد حر لحظه زندگی اش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!! چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه:حالت چطوره؟ و تو جواب میدی:خوبم!! کسی باشه که تو گوشت بگه:میدونم خوب نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..........دل تنگم ........ دل تنگ تر از ماه ......كه هيچ موقع ..... خورشيدشو نميبينه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــ ــتــ ـنــگــ ــم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز هـم دلـم تـنـگ مـیـشود !!! بـرای مـحـض حـرف زدنـت ... و برای تکه کلام هایت که نمیدانستی که فقط کلام تو نبود مــن هــم بــه آنـهـا تـکـیـه داده بـودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هر تنهایی رو انقدر تنها نکن ... که به هر بی لیاقتی بگه عشقم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین دردتوزندگی اینه که.....تودنیابه این بزرگی....میون این همه آدم...فقط اونی بتونه آرومت کنه که...برای همیشه <<تنهات>> گذاشته....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان جالبی است...هر وقت بیشتر به وجودت نیاز پیدا می کنم.... بیشتر ازت فاصله می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری گرفته تازه فهمیدم زیر سقفی که دلخوشی نباشه ،حالا هرچقدرم که بزرگ باشه باز اشک میاد سراغمونو جایی برای فرار نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کوله بارمون پر از غمه ، کمی شادی بفرست کمکمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ دنیا عجب گرون فروشی هربار از جلوی ویترین زندگی گذشتم قیمت آرامش سر به فلک کشیده! چرا فقط حسرتش به ما رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ... هر کسی را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنش خیلی سخته اما ازت ممنونم  تمام پیشرفتمو به رفتنت مدیونم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم!!! برای کسی که مدت هاست بی ان که باشد حر لحظه زندگی اش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!! چه کسی تو را در آغوش میگیرد که اینقدر آرامی...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه:حالت چطوره؟ و تو جواب میدی:خوبم!! کسی باشه که تو گوشت بگه:میدونم خوب نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..........دل تنگم ........ دل تنگ تر از ماه ......كه هيچ موقع ..... خورشيدشو نميبينه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــ ــتــ ـنــگــ ــم مانند نقطه چین هایی که هیچ وقت به هم نمی رسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز هـم دلـم تـنـگ مـیـشود !!! بـرای مـحـض حـرف زدنـت ... و برای تکه کلام هایت که نمیدانستی که فقط کلام تو نبود مــن هــم بــه آنـهـا تـکـیـه داده بـودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... هر تنهایی رو انقدر تنها نکن ... که به هر بی لیاقتی بگه عشقم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین دردتوزندگی اینه که.....تودنیابه این بزرگی....میون این همه آدم...فقط اونی بتونه آرومت کنه که...برای همیشه <<تنهات>> گذاشته....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان جالبی است...هر وقت بیشتر به وجودت نیاز پیدا می کنم.... بیشتر ازت فاصله می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری گرفته تازه فهمیدم زیر سقفی که دلخوشی نباشه ،حالا هرچقدرم که بزرگ باشه باز اشک میاد سراغمونو جایی برای فرار نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کوله بارمون پر از غمه ، کمی شادی بفرست کمکمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ دنیا عجب گرون فروشی هربار از جلوی ویترین زندگی گذشتم قیمت آرامش سر به فلک کشیده! چرا فقط حسرتش به ما رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ... هر کسی را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنش خیلی سخته اما ازت ممنونم  تمام پیشرفتمو به رفتنت مدیونم ...