بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش می خواهد کفش هاش را دربیاورد، یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود، بعد بزند به چاک، فرار کند از تنهایی اش…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای... یک لحظه میباری و من... یک هفته بیمارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که بابغضی حرفا میشد تو رو نذاشت بر ی ولی من انگار لال شدم و نگفتم...دلم واسه اون لحظه هایی که میشد بگم و نگفتم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم...آرام و آسوده...  مثل ماهی حوضمان که چند روزی است روی آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تبهای من بهانه است... شاید لحظه ای دستت را بر پیشانی ام بگذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم بمان... اگه نباشی دلم که هیچ دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندونستی شاخه گلها تو رو یاد من میاره دردو دل با قاب عکست منو تنها نمیذاره عکستو ازم گرفتی دیگه امیدی ندارم یادمه می گفتی هرگز تو رو تنها نمی ذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دلچسب و دوریت دلگیر است... دوریت را به شوق دیدارت سر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میدانم رد همین خاطرهای مرامیگیری وبه قبرمن خواهی رسیدوازسکوت قبرمن گوشهای توکرخواهدشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ب من نفهمی عطا کن...خسته شدم از بس فهمیدم و خودمو ب نفهمی زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود..... حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای "!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی؟ فقط برای چند ساعت..... میخواهم بدانم تو که همه دنیای منی , من در دنیایت چگونه ام ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش.. ساده راه برو.... امادر برخورد با دیگران ساده نباش!!! سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو عاشقانه دوست داشته باشی اما از احساس اون نسبت به خودت هیچی ندونی... واسه یه دختر خیلی سخته...چون اگه دخترا ابراز علاقه کنن،هزار عیب روشون میذارن... :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش می خواهد کفش هاش را دربیاورد، یواشکی نوک پا نوک پا از خودش دور شود، بعد بزند به چاک، فرار کند از تنهایی اش…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای... یک لحظه میباری و من... یک هفته بیمارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که بابغضی حرفا میشد تو رو نذاشت بر ی ولی من انگار لال شدم و نگفتم...دلم واسه اون لحظه هایی که میشد بگم و نگفتم تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم میگیرد که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم...آرام و آسوده...  مثل ماهی حوضمان که چند روزی است روی آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تبهای من بهانه است... شاید لحظه ای دستت را بر پیشانی ام بگذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم بمان... اگه نباشی دلم که هیچ دنیا هم تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندونستی شاخه گلها تو رو یاد من میاره دردو دل با قاب عکست منو تنها نمیذاره عکستو ازم گرفتی دیگه امیدی ندارم یادمه می گفتی هرگز تو رو تنها نمی ذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارت دلچسب و دوریت دلگیر است... دوریت را به شوق دیدارت سر میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میدانم رد همین خاطرهای مرامیگیری وبه قبرمن خواهی رسیدوازسکوت قبرمن گوشهای توکرخواهدشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...ب من نفهمی عطا کن...خسته شدم از بس فهمیدم و خودمو ب نفهمی زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرض کوچه را آنقدر قدم زدم که یادم رفت کدام سمت کوچه بن بست بود..... حالا از هر سو که بیایی "غریبه ای "!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی؟ فقط برای چند ساعت..... میخواهم بدانم تو که همه دنیای منی , من در دنیایت چگونه ام ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش.. ساده راه برو.... امادر برخورد با دیگران ساده نباش!!! سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته کسی رو عاشقانه دوست داشته باشی اما از احساس اون نسبت به خودت هیچی ندونی... واسه یه دختر خیلی سخته...چون اگه دخترا ابراز علاقه کنن،هزار عیب روشون میذارن... :(