بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو.. ترس های مرا می بلعد… آغوش تو یعنی من خوبم:) بلند نشوی بروی یک وقت! بغلم کن .. من از بازگشتِ بی هوای ترس ها.. می ترسم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــــــاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت .....!که باعث بشه مزاحمت بشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بهتراز دلم برایت پیدا نکردم...تنگی اش را به لطف *مهربانیت* ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حوصلش رو ن داری بهش بگو... اما هیچ وقت جوری رفتار نکن که احساس کنه اضافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش...درد بدنم بهانه بود...کسی رهایم کرده بود که صدای بلند گریه ام اشکهایت را درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره ی پاییزی.... می طلبد که تنها نباشی.... دستی را بفشاری... سینه ای را گرم کنی... در آغوشی گُم شوی... محو شوی در عشقی پایدار....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــسته راه نفسم بـُغض و دِلم شُعله وَر است ! چــون یتیـمی که بِ او ؛ فـُحـش پدر داده کـسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نیسـت کـه مـرا سـر شـوق بیـاورد جــز تـو کـه تـو هـم نیستـی...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو بخواهم به باد هم التماس میکنم، خدا که جای خود رو دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـم سیــاه اســــــت هماننـــــــد.. چشـــــــم هایـــــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت تنگ شد،وقتی چشات تر شد،وقتی دیگه نبود کسی تا بشنوه ک بی کسی ،بدون ک هست اینجا کسی ک تو واسش همه کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها و آهنگ ها بیرحم ترین عناصر زمینند! بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است میان آنکه یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بر در ... هعیییییی الهی هیچ کس تو دنیا چشم انتظار نباشه... بد دردیه انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با تموم درختای دنیا نردبون بسازی بازم دستت به سقف دلتنگیام نمیرسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا برای من گنجشك زیاداست ولی...! به درختان خیابان توعادت دارم عادتم داده خیال تو،كه یادم باشد یاد من هم نكنی باز به یادت باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفـــــــریــن نــه... ســوال اســــــــت! چگـــــــونــه دلـــَـــت آمـــــد، بــارانـــــم! اسیـــــــدانــه بــه مـــَــن زخــــــــم بپــاشــــــی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو.. ترس های مرا می بلعد… آغوش تو یعنی من خوبم:) بلند نشوی بروی یک وقت! بغلم کن .. من از بازگشتِ بی هوای ترس ها.. می ترسم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــــــــــــاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت .....!که باعث بشه مزاحمت بشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بهتراز دلم برایت پیدا نکردم...تنگی اش را به لطف *مهربانیت* ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حوصلش رو ن داری بهش بگو... اما هیچ وقت جوری رفتار نکن که احساس کنه اضافیه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش...درد بدنم بهانه بود...کسی رهایم کرده بود که صدای بلند گریه ام اشکهایت را درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره ی پاییزی.... می طلبد که تنها نباشی.... دستی را بفشاری... سینه ای را گرم کنی... در آغوشی گُم شوی... محو شوی در عشقی پایدار....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــسته راه نفسم بـُغض و دِلم شُعله وَر است ! چــون یتیـمی که بِ او ؛ فـُحـش پدر داده کـسی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نیسـت کـه مـرا سـر شـوق بیـاورد جــز تـو کـه تـو هـم نیستـی...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو بخواهم به باد هم التماس میکنم، خدا که جای خود رو دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــَـم سیــاه اســــــت هماننـــــــد.. چشـــــــم هایـــــش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت تنگ شد،وقتی چشات تر شد،وقتی دیگه نبود کسی تا بشنوه ک بی کسی ،بدون ک هست اینجا کسی ک تو واسش همه کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها و آهنگ ها بیرحم ترین عناصر زمینند! بی آنکه بخواهی میبرندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است میان آنکه یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بر در ... هعیییییی الهی هیچ کس تو دنیا چشم انتظار نباشه... بد دردیه انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با تموم درختای دنیا نردبون بسازی بازم دستت به سقف دلتنگیام نمیرسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا برای من گنجشك زیاداست ولی...! به درختان خیابان توعادت دارم عادتم داده خیال تو،كه یادم باشد یاد من هم نكنی باز به یادت باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفـــــــریــن نــه... ســوال اســــــــت! چگـــــــونــه دلـــَـــت آمـــــد، بــارانـــــم! اسیـــــــدانــه بــه مـــَــن زخــــــــم بپــاشــــــی...