بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه چنگ کشیدم به دیوار زحسرت...!!! نا امیدی نکشیدی که بدانی چه کشیدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای بدست آوردنش با قسمتت میجنگم! پس"خدايا" خط و نشان دوزخت را برايم نكش! جهنم تر از نبودنش جايى را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه دردی دارد... وقتی حتی حالم درواژه هاهم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ماه" من مبادا گرفته باشی !!!!!!!!!!!!!! که شهری را به خاطرت به نماز آیات وا میدارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی!!! آنها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند و تو را به نیمه شبی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه در یاد منی..اسمان به اسمان..کوچه به کوچه..رویا به رویا.. به هر کجا مینگرم با منی... اما باز هم دلم برایت تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته برام. حلالت نمیکنم ای کسی که اس هامون رو تاید میکنی.دلم به این خوش بود که بچه ها ببینن چ بلای سرم اومده شاید ی کم آروم بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم گرفت.. از بس چشمانم را بر روی همه ی دروغها و دوروییها و نامردیها بستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتو خونه که هیچ.. دنیا صفا نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگی هایم را گردن غروبش مینداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا را نمیخواهم امروز هم زیاد بود توان این همه بی تو بودن را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش منم مثل تو بودم بیخیال و بی صداقت پا میزاشتم روی حرفام خالی از رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگی دارد برايم ؛روزهايی که به اميد آمدن کسی دلخوش نيستم ، و شبهايی که از نيامدنش دلگير نمی شوم ... بی کسی هم عالمی دارد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غمی نداری تو دلت کم نداری کسی رو اما فقط یبار بشین حرفامو گوش کن و برو ... حالا یادت با قلبم غریبه رفتی چشمات اشکامو ندیده بی تو روزام تعریفی نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... دوری از خود است ... ، دوری از تو غائله است ... ، که ختم ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست هر هفته این وقتها که میرسد بودنت طلبیده میشود روبروی این غروب لعنتی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدانه چنگ کشیدم به دیوار زحسرت...!!! نا امیدی نکشیدی که بدانی چه کشیدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای بدست آوردنش با قسمتت میجنگم! پس"خدايا" خط و نشان دوزخت را برايم نكش! جهنم تر از نبودنش جايى را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه دردی دارد... وقتی حتی حالم درواژه هاهم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ماه" من مبادا گرفته باشی !!!!!!!!!!!!!! که شهری را به خاطرت به نماز آیات وا میدارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدمها دل نده... تو که از خدایشان عاشقتر نیستی!!! آنها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند و تو را به نیمه شبی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه در یاد منی..اسمان به اسمان..کوچه به کوچه..رویا به رویا.. به هر کجا مینگرم با منی... اما باز هم دلم برایت تنگ میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته برام. حلالت نمیکنم ای کسی که اس هامون رو تاید میکنی.دلم به این خوش بود که بچه ها ببینن چ بلای سرم اومده شاید ی کم آروم بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم گرفت.. از بس چشمانم را بر روی همه ی دروغها و دوروییها و نامردیها بستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتو خونه که هیچ.. دنیا صفا نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگی هایم را گردن غروبش مینداختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا را نمیخواهم امروز هم زیاد بود توان این همه بی تو بودن را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش منم مثل تو بودم بیخیال و بی صداقت پا میزاشتم روی حرفام خالی از رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تازگی دارد برايم ؛روزهايی که به اميد آمدن کسی دلخوش نيستم ، و شبهايی که از نيامدنش دلگير نمی شوم ... بی کسی هم عالمی دارد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غمی نداری تو دلت کم نداری کسی رو اما فقط یبار بشین حرفامو گوش کن و برو ... حالا یادت با قلبم غریبه رفتی چشمات اشکامو ندیده بی تو روزام تعریفی نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... دوری از خود است ... ، دوری از تو غائله است ... ، که ختم ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست هر هفته این وقتها که میرسد بودنت طلبیده میشود روبروی این غروب لعنتی!