بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او...جواب همه دوستت دارم ها...مرسی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـودم... حتي فكر داشتنت را هم به كسي مي دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.... حس عجیبی ست...گه گاهی تو را به یادم می آورد....گاهی یعنی همیشه...گاهی یعنی همین حالا...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هرجوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم شایدبه فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست. بعضی سختی ها آدم رو قوی نمی کنن، پیر می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باسه اون ریختت هیکلت  قدوبالات صدات شده اندازه کله مورچه  "ریفیــــــــــــــق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخي است؛ ولـــــــــــــــــــــــــي....... عشقم و ان غريبه به هم مي ايند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـه حـرفـايـي . . . تـو دلـم هـست . . . که فـقط حاضـرم بـه کســي بگـمشون . . . که فـردا قــراره بميـــــره . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطر عشقش میره سربازی... اما وقتی برمیگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگیست که خداوندتوبه اش راپذیرفته اما مردمانش مدام میگویند:توبه ی گرگ مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از دلم ندارم،تنگی اش را به لطف خودت ببخش دنیای من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلبه ای که درآن می خندند بهترازکاخی است که درآن"دلتنگ اند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ نیستی ببینی چه دردی دارد وانکه دل تنگ است چه دردی میکشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستت... آروم بکش کنار! غم انگیزه اگه تورو نخواد... مسخرس اگه نفهمی؛ احمقانس اگه اصرارکنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی دستات تو دست هر کی که باشه یادم می افتی دوباره یادم می افتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلم برایت تنگ است که فقط میخواهم ببینمت ..." حتی با دیگری"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دلم برای یک چیز تنگ میشود "اگر میماند چه میشد"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او...جواب همه دوستت دارم ها...مرسی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـودم... حتي فكر داشتنت را هم به كسي مي دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.... حس عجیبی ست...گه گاهی تو را به یادم می آورد....گاهی یعنی همیشه...گاهی یعنی همین حالا...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هرجوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم شایدبه فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست. بعضی سختی ها آدم رو قوی نمی کنن، پیر می کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باسه اون ریختت هیکلت  قدوبالات صدات شده اندازه کله مورچه  "ریفیــــــــــــــق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخي است؛ ولـــــــــــــــــــــــــي....... عشقم و ان غريبه به هم مي ايند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـه حـرفـايـي . . . تـو دلـم هـست . . . که فـقط حاضـرم بـه کســي بگـمشون . . . که فـردا قــراره بميـــــره . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطر عشقش میره سربازی... اما وقتی برمیگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم حال گرگیست که خداوندتوبه اش راپذیرفته اما مردمانش مدام میگویند:توبه ی گرگ مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکانی برایت بهتر از دلم ندارم،تنگی اش را به لطف خودت ببخش دنیای من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلبه ای که درآن می خندند بهترازکاخی است که درآن"دلتنگ اند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ نیستی ببینی چه دردی دارد وانکه دل تنگ است چه دردی میکشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستت... آروم بکش کنار! غم انگیزه اگه تورو نخواد... مسخرس اگه نفهمی؛ احمقانس اگه اصرارکنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم هر جا که باشی دستات تو دست هر کی که باشه یادم می افتی دوباره یادم می افتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دلم برایت تنگ است که فقط میخواهم ببینمت ..." حتی با دیگری"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دلم برای یک چیز تنگ میشود "اگر میماند چه میشد"