بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تن ما نشد... حتی وقتی خودمون بریدیم و دوختیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره سیگار میکشم! که منت نامرد نکشم! سیگار میکشم که بتونم غم و غصه هاموتنها رودوشم بکشم! تواز پشت خنجر نزن نمیخواد به فکر سلامتیه ما باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواستن که نه.. . از نداشتنت خسته شده ام. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه معنی عشقو برام میگفت... حالا که رفته...هر روز درد برام معنی میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم سکوت کنم... چون اونیکه باید حرفامو بشنوه دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت آتیشم میزنه آدمم... اگه آهن بودم هم ذوب میشدم...بخدا ذوب میشدم.،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سنگ مزارم بنویس آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / او زاده غم بود که از خاطره همه گشت فراموش /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ماباشد روزی که دلتنگم شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی!چه رسوایی ازاین بیشترکه گداازگدایان گدایی کند!خدایادلتنگ خودتم تورومیخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از اس ام اس ها رو خوندم ... اما همه رو بذارین کنار ... این یکی عالیه :  دلــ تــنــگــتـــم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی از نیمه های شب وقتی که تیک تاک عقربه ها عمق تنهایت را به رخ میکشند...... آغاز میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ها ر در سینه حبس کرده ام تا لحظه دیدار دیر بیایی....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافم تابلو شده بود گفتن چی میکشی...؟ گفتم : زجر ...! گفتن نه،چی مصرف میکنی...؟ گفتم زندگی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه دل ادما تنگ بشه.بخاطر همه ی خوبیهات دلتنگتم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم...درخاطرت مي بري نام مرايانه... ولي اين را بدان؛هرگز خيالم ازتو خالي نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که میگفت بدون تو زندگی محاله... حالا با یکی دیگه وسط عشق و حاله...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تن ما نشد... حتی وقتی خودمون بریدیم و دوختیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره سیگار میکشم! که منت نامرد نکشم! سیگار میکشم که بتونم غم و غصه هاموتنها رودوشم بکشم! تواز پشت خنجر نزن نمیخواد به فکر سلامتیه ما باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواستن که نه.. . از نداشتنت خسته شده ام. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه معنی عشقو برام میگفت... حالا که رفته...هر روز درد برام معنی میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم سکوت کنم... چون اونیکه باید حرفامو بشنوه دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت آتیشم میزنه آدمم... اگه آهن بودم هم ذوب میشدم...بخدا ذوب میشدم.،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سنگ مزارم بنویس آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش / او زاده غم بود که از خاطره همه گشت فراموش /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ماباشد روزی که دلتنگم شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی!چه رسوایی ازاین بیشترکه گداازگدایان گدایی کند!خدایادلتنگ خودتم تورومیخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از اس ام اس ها رو خوندم ... اما همه رو بذارین کنار ... این یکی عالیه :  دلــ تــنــگــتـــم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی از نیمه های شب وقتی که تیک تاک عقربه ها عمق تنهایت را به رخ میکشند...... آغاز میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ها ر در سینه حبس کرده ام تا لحظه دیدار دیر بیایی....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافم تابلو شده بود گفتن چی میکشی...؟ گفتم : زجر ...! گفتن نه،چی مصرف میکنی...؟ گفتم زندگی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه دل ادما تنگ بشه.بخاطر همه ی خوبیهات دلتنگتم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي دانم...درخاطرت مي بري نام مرايانه... ولي اين را بدان؛هرگز خيالم ازتو خالي نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که میگفت بدون تو زندگی محاله... حالا با یکی دیگه وسط عشق و حاله...