بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشق “مادر”  که هزار بار دلشو میشکنی  ولی وقتی بعد از مدتی صداش میکنی مامان  میگه جانم مامان …. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته دستمو محکم میگرفتی! اگه حرفی از جدایی میزدم بازومو فشار میدادی و میگفتی: اگه تنهام بذاری میکشمت! ولی وقتی با دیگری رفتی گفتی اگه مزاحم ما بشی میکشمت! لعنتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میشه که مثل من اینجا توام باغصه هات هم تخت میشی من انقد مرد بودم که ببینم تو داری باکسی خوشبخت میشی مهدی احمدوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــــنگ شدی ببینی چطـــــوری خوبترین خاطــــــــــره ها  بی رحـــــــــــم ترینشان میشود...!؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر نمی خواد هوای بـــــــــــــــارونی تـــــــــــو رو می خواد لعــــــــــنتی ... میفهمی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين شخصي که گفتم دوست دارم تو بودي ولي انقدر دل شکستن برات راحت که دل ما رو هم شکستي مشکلي نداره انقدر دل ما شکسته که ديگه ضد ضربه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی هر صبح که از خواب پا میشی اول از همه به این فکر کنی کی اون روز و میبینی که چشاتو تو چشاش وا کنی...دیگه حسرت آغوشش...دستای مردونشو نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن بعد از تو فقط خاک مراسخت درآغوش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو که وقتی می آید دلم را گرم میکند . . . چایم را سرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاك غلط گير را برميدارم و  ‌‌‌ "تـــــــــــــــــو"  را از تمام خاطراتـــــــــــــم پاك ميكنم  "تـــــــــــــــــو" غلط اضافه زندگيـــــــــم بودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالمو گرفتی، خدا حالتو... نه.....!!!! خدایا هواشو داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم شاید فراموشت کنم/با فراموشی هم آغوشت کنم میروم شاید ببینی درد را/تلخی برخوردهای سرد را مرد آسمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظــــــــــرنباش! مــــــــــــــن، خاطره ے خانه ات راهـــــــــم... ازحافظــــــه کفش هایـــــــــم ... "پـــــاکـــــــــــــ کرده ام"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــــــلاغ پـــــــــــــر... گنجشک پــــــــــــــر.... ولــــــــــے تونپـــــــــــــر...! بے زحمــــــــــــت، "گمشـــــــــوعــــــــزیـــــزم"......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو از ته دلم میگم لعنت به هرچی غروره لعنت به هرچی کار نسنجیده اس که باعث میشی دل یکی و بشکنی بعدش یه جوری دلت واسش تنگ میکشه که جز آه کشیدن کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشق “مادر”  که هزار بار دلشو میشکنی  ولی وقتی بعد از مدتی صداش میکنی مامان  میگه جانم مامان …. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته دستمو محکم میگرفتی! اگه حرفی از جدایی میزدم بازومو فشار میدادی و میگفتی: اگه تنهام بذاری میکشمت! ولی وقتی با دیگری رفتی گفتی اگه مزاحم ما بشی میکشمت! لعنتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میشه که مثل من اینجا توام باغصه هات هم تخت میشی من انقد مرد بودم که ببینم تو داری باکسی خوشبخت میشی مهدی احمدوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــــنگ شدی ببینی چطـــــوری خوبترین خاطــــــــــره ها  بی رحـــــــــــم ترینشان میشود...!؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر نمی خواد هوای بـــــــــــــــارونی تـــــــــــو رو می خواد لعــــــــــنتی ... میفهمی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين شخصي که گفتم دوست دارم تو بودي ولي انقدر دل شکستن برات راحت که دل ما رو هم شکستي مشکلي نداره انقدر دل ما شکسته که ديگه ضد ضربه شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی هر صبح که از خواب پا میشی اول از همه به این فکر کنی کی اون روز و میبینی که چشاتو تو چشاش وا کنی...دیگه حسرت آغوشش...دستای مردونشو نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت نکن بعد از تو فقط خاک مراسخت درآغوش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو که وقتی می آید دلم را گرم میکند . . . چایم را سرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاك غلط گير را برميدارم و  ‌‌‌ "تـــــــــــــــــو"  را از تمام خاطراتـــــــــــــم پاك ميكنم  "تـــــــــــــــــو" غلط اضافه زندگيـــــــــم بودي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالمو گرفتی، خدا حالتو... نه.....!!!! خدایا هواشو داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میروم شاید فراموشت کنم/با فراموشی هم آغوشت کنم میروم شاید ببینی درد را/تلخی برخوردهای سرد را مرد آسمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظــــــــــرنباش! مــــــــــــــن، خاطره ے خانه ات راهـــــــــم... ازحافظــــــه کفش هایـــــــــم ... "پـــــاکـــــــــــــ کرده ام"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــــــلاغ پـــــــــــــر... گنجشک پــــــــــــــر.... ولــــــــــے تونپـــــــــــــر...! بے زحمــــــــــــت، "گمشـــــــــوعــــــــزیـــــزم"......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو از ته دلم میگم لعنت به هرچی غروره لعنت به هرچی کار نسنجیده اس که باعث میشی دل یکی و بشکنی بعدش یه جوری دلت واسش تنگ میکشه که جز آه کشیدن کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی ...