بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمیدی دوستت نداره . . . براش ارزوی خوشبختی کن . . . شاید با دیگری خوشتر باشد . . . مگر خوشحالیش ارزویت نبو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم ها دل خوش نکن با تغییر زاویه خورشید تکیه بر درخت دیگر میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بد تا می کنی و من یجورِ بد دوست دارم نمی دونم چقدر اما زیاد از حد دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر فاصله نیست... هیچ پروازی مرا به تو نمیرساند.. وقتی که تو در کار گم کردن خود باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیابانی می خواهد هزار طرفه به سوی خانه تـــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک میکنم.... اگه دلت نیست پیش من, جای دیگست .... درک میکنم , اگه چشمات اسیر چشمای دیگست .... میرم .... که اینو بدونی "دوستت دارم" بشه باورت.... گل نیاز دل من " باغچه ی نو " مبارکت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردیعنی جواب استو نده و تو هی منتظرباشی....نگران شی...دلتنگ شی....بعددوساعت اس بده ببخشید با دوست دخترم بیرون بودم جواب ندادم... حالااین ادم همونیه که تاهفته پیش بهت میگفت"عشق"!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكر كني در دل من ياد تو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دلم باز میشد . . . وقتی از غریبه ها می شنیدم . . . که چطور بند بند لباست رو برایشان باز میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشماني بود كه به من اشك هديه ميداد و به ديگران چشمك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالَم دیدن داره . . .  وقتی که یه نفر،جلویِ من،از تکیه کَلاماش استفاده میکنه . . . یَنی داغون میشم،آتیش میگیرم . . . -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و می دیدی زندگیم چه سوت و کوره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمیدی دوستت نداره . . . براش ارزوی خوشبختی کن . . . شاید با دیگری خوشتر باشد . . . مگر خوشحالیش ارزویت نبو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن خواست تا برای استجابت آرزویش دعا کنم. شبها گریستم وبرای آرزویش دعا کردم اما غافل از اینکه تمام آرزویش جدایی ازمن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای عاشق "عاشقی رو از پروانه یاد نگیر که بعده یه مدت توشعله اشتباهش میسوزه از شمع یادبگیرکه تااخرین ذره وجودش به پایه عشقش میسوزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتا باعث اشفتگیمی ی وقتا ازتو ارامش میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم ها دل خوش نکن با تغییر زاویه خورشید تکیه بر درخت دیگر میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بد تا می کنی و من یجورِ بد دوست دارم نمی دونم چقدر اما زیاد از حد دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر فاصله نیست... هیچ پروازی مرا به تو نمیرساند.. وقتی که تو در کار گم کردن خود باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیابانی می خواهد هزار طرفه به سوی خانه تـــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک میکنم.... اگه دلت نیست پیش من, جای دیگست .... درک میکنم , اگه چشمات اسیر چشمای دیگست .... میرم .... که اینو بدونی "دوستت دارم" بشه باورت.... گل نیاز دل من " باغچه ی نو " مبارکت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردیعنی جواب استو نده و تو هی منتظرباشی....نگران شی...دلتنگ شی....بعددوساعت اس بده ببخشید با دوست دخترم بیرون بودم جواب ندادم... حالااین ادم همونیه که تاهفته پیش بهت میگفت"عشق"!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكر كني در دل من ياد تو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دلم باز میشد . . . وقتی از غریبه ها می شنیدم . . . که چطور بند بند لباست رو برایشان باز میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشماني بود كه به من اشك هديه ميداد و به ديگران چشمك...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالَم دیدن داره . . .  وقتی که یه نفر،جلویِ من،از تکیه کَلاماش استفاده میکنه . . . یَنی داغون میشم،آتیش میگیرم . . . -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و می دیدی زندگیم چه سوت و کوره