بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولش دلت برا اون"آدم" تنگ میشه ... بعد برا "اون روزاتون" تنگ میشه ... آخرش . . . دلت براخودت تنگ میشه ..آدمی که تو اون روزا بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ادم دیگری میشوی..... خشن تر...عصبی تر....کلافه تر و تلخ تر...... و جالب تر اینک با اطرافیان هم کاری نداری و همه اش را نگه میداری ودقیقا سر کسی که دلتنگش هستی خالی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای بی سنگ صبور خونه ی سرد وسوت وکور توی شبات ستاره نیست  موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچکس نیومد  سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را .. با دلی پر از خواستن می خواهم .. همان چیزهائی .. که من آرزو می کنم.. و “تو” همه را یکجا داری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی ام را دوست دارم روزهایی که به جای دلم سرزانو هایم زخمی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمیکنم " چیزی رفته در چشمم به گمانم یک"" خاطره"" است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من،دلم تنگ توست... حجمش را میخواهی؟!! خدا راتصور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرف هایم را برای نان ریزه های حیاطمان میگویم... شاید گنجشک ها هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم...مدت هاست که ارزان شده ام ...اما چانه میزنم تا به مفت نفروشی ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط بوی یک عطر، یک تشابه اسم ! برای چند لحظه … باعث میشه دقیقاً احساس کنی،که قلبت داره از تو سینه ات کنده میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی : من یه تار موی تو را به هیچکس نمیدهم ! اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم ! حالا برو دست از سر کچلم بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه ع شق میخواهد نه دروغهای قشنگ نه ادعاهای بزرگ. نه بزرگهای پرادعا.دلم یک جای گرم میخواهد ویک یار که بشود با او حرف زد... و بعد پشیمان نشود...‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ک دلت تنگ شود.....اما سنگ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تو چه راحته که بدون من بری حتی وقتی میدونی که خودت مقصری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ اون روزا نباش ثانیه های آخره.. تقصیر تو نبود دلم زیادی روت حساب میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های شومینه می سوزم و پایان ندارم............. "درد یعنی این" !!!!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولش دلت برا اون"آدم" تنگ میشه ... بعد برا "اون روزاتون" تنگ میشه ... آخرش . . . دلت براخودت تنگ میشه ..آدمی که تو اون روزا بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ادم دیگری میشوی..... خشن تر...عصبی تر....کلافه تر و تلخ تر...... و جالب تر اینک با اطرافیان هم کاری نداری و همه اش را نگه میداری ودقیقا سر کسی که دلتنگش هستی خالی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای بی سنگ صبور خونه ی سرد وسوت وکور توی شبات ستاره نیست  موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچکس نیومد  سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را .. با دلی پر از خواستن می خواهم .. همان چیزهائی .. که من آرزو می کنم.. و “تو” همه را یکجا داری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی ام را دوست دارم روزهایی که به جای دلم سرزانو هایم زخمی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نمیکنم " چیزی رفته در چشمم به گمانم یک"" خاطره"" است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوب قصه های من،دلم تنگ توست... حجمش را میخواهی؟!! خدا راتصور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرف هایم را برای نان ریزه های حیاطمان میگویم... شاید گنجشک ها هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم...مدت هاست که ارزان شده ام ...اما چانه میزنم تا به مفت نفروشی ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط بوی یک عطر، یک تشابه اسم ! برای چند لحظه … باعث میشه دقیقاً احساس کنی،که قلبت داره از تو سینه ات کنده میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی : من یه تار موی تو را به هیچکس نمیدهم ! اینقدر تارهای موی من را به این و آن دادی تا کچل شدم ! حالا برو دست از سر کچلم بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه ع شق میخواهد نه دروغهای قشنگ نه ادعاهای بزرگ. نه بزرگهای پرادعا.دلم یک جای گرم میخواهد ویک یار که بشود با او حرف زد... و بعد پشیمان نشود...‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ک دلت تنگ شود.....اما سنگ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تو چه راحته که بدون من بری حتی وقتی میدونی که خودت مقصری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ اون روزا نباش ثانیه های آخره.. تقصیر تو نبود دلم زیادی روت حساب میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های شومینه می سوزم و پایان ندارم............. "درد یعنی این" !!!!!!!!!!!!!