بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چک نویس احساساتش بودم... دوستت دارم هاشو روی من تمرین کرد و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچکسو نداری! بیاد لحظه ای بیفت که: اون همه بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه میگوید تنگ آمدم فریاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا دستم را بگیر تپشهای قلبم بی تو _________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا سفر بخیر ولی زودتر بیا  دارم در انتظار تو دیوانه میشوم یا تو به خاطر دل من زود تر بیا  یا من به خاطر تو از این شهر میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من مـــاندن اوست … امـــا … خدایــا اگر آرزوی او رفتن من است ؛ آرزوی او را برآورده کن ! من جز آرزوی او آرزویی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  انگار چیزی در ذهنم درد میکند. خاطرات شیرین بااو بودن است، حالا که رفته فقط درد میکشم اما هنوز هم  دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی را به یاد می آورم که عشقم برای زیر باران بودنم  وترس از سرما خوردنم اشک میریخت اما حالا  من  برای زیر باران قدم زدن او با دیگری اشک میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟ نَـــه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی؟! نه شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم، این هم امیدی ست شاید که برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم هست که "دلتنگی"را گاهی نباید گفت، ببخش... برای"دوستت دارم" راهی دیگر بلدنیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر رو یک راست بروی به یه دوراهی میرسی اولی به من ختم میشود دومی به ختم من!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چک نویس احساساتش بودم... دوستت دارم هاشو روی من تمرین کرد و رفت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچکسو نداری! بیاد لحظه ای بیفت که: اون همه بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه میگوید تنگ آمدم فریاد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا دستم را بگیر تپشهای قلبم بی تو _________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو شکستی... حالا همین شکسته هاش هم برات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا سفر بخیر ولی زودتر بیا  دارم در انتظار تو دیوانه میشوم یا تو به خاطر دل من زود تر بیا  یا من به خاطر تو از این شهر میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من مـــاندن اوست … امـــا … خدایــا اگر آرزوی او رفتن من است ؛ آرزوی او را برآورده کن ! من جز آرزوی او آرزویی ندارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم  انگار چیزی در ذهنم درد میکند. خاطرات شیرین بااو بودن است، حالا که رفته فقط درد میکشم اما هنوز هم  دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی را به یاد می آورم که عشقم برای زیر باران بودنم  وترس از سرما خوردنم اشک میریخت اما حالا  من  برای زیر باران قدم زدن او با دیگری اشک میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟ نَـــه، شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه ورق زده باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوسـت دارم هایی هـم هست میدونی دروغه ها ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی؟! نه شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم یک ویرگول میگذارم، این هم امیدی ست شاید که برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آسون تو رفتی و ندیدی .. یکی پشت سرت خون گریه میکرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم هست که "دلتنگی"را گاهی نباید گفت، ببخش... برای"دوستت دارم" راهی دیگر بلدنیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر رو یک راست بروی به یه دوراهی میرسی اولی به من ختم میشود دومی به ختم من!!!