بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری دلم تنگ میشه برات محاله بتونی تصورکنی... گمونم نتونی حتی خودت جای خالیتو تودلم پرکنی... واقعادیدین بعضی وقتا خیلی خیلی زیاددلمون تنگ میشه؟ بعضی وقتاکه نمیدونم واسه کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم خیلی سادم با اینکه تنهام گذاشته اما بعد از اون به هیچ پسر دیگه ای حتی فکر هم نمیکنم شاید برگرده.....  دعاکنید برگرده فقط بگه چرا رفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم نمام دلتنگی هایم را بر کوله بار"خــــــــــــدا"می ریختم تا با تنهائیش به کول بکشد.. بدون هیچ خمی بر ابرو امــــــــــــــــــــــــــــــا افسوس که داده را پس نمی گیرد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــﮧ جـآیـــے بـﮧ بـعـב בیگـﮧ בوسـت نـבارے چـیزے בرسـت بشـﮧ ! בوسـت בارے هـمـﮧ چـــــے تمـوم شـﮧ ... مـثِ الــآنِ مــَن  خــُدآیآ تمـــومش کـُن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه ی دلتنگی هایم روی کاغذ نوشتم وقتی دیگه ندیدمت همهی دلتنگی هایم را از اول خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ها حرف دل را میخواند تا برای اثبات علاقه نیازی به سوگند نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...  امشب رامیهمانم باش...  به صرف یک فنجان قهوه ی تلخ...  وقتش رسیده که طعم دنیایت را بچشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بری همه میگن عشق منو تو هوسه / بمون با هم نشون بدیم که عشقمون مقدسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم!!!  این روزها...  هوای چشمان حوایت عجیب بارانیست... هوایش را داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه حسادت می کنم به قضاوت های اشتباه دیگران از خودم کاش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... آروم نمیگیرم بعد از این من فقط تورو میخوام همین!!! دستمو بگیر دوباره........... ببین...اینه آرزوی آخریم تو با من باشی فقط همین دلم بی تو بی قراره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فکر کرد همه مثل منن رفت سراغ بقیه! منم فکر کردم همه مثل اونن خط کشیدم  دور همه!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس بعد هيچكس نمرده اما...... خيلي ها بعد از خيلي ها،ديگه زندگي نكردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستی ام را به اتش کشیدی  سوختم من ندیدی ندیدی  مرگ دل ارزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥چه سخت است درک اینکهღ چشمانتღ هم دروغ می گفتند من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هر روز اینجا از گلات رد میشن آدمای خوبم این روزا بد میشن توی این دنیایی که برات زندونه........جای تو اینجا نیست...جات توی گلدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جوری دلم تنگ میشه برات محاله بتونی تصورکنی... گمونم نتونی حتی خودت جای خالیتو تودلم پرکنی... واقعادیدین بعضی وقتا خیلی خیلی زیاددلمون تنگ میشه؟ بعضی وقتاکه نمیدونم واسه کی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم خیلی سادم با اینکه تنهام گذاشته اما بعد از اون به هیچ پسر دیگه ای حتی فکر هم نمیکنم شاید برگرده.....  دعاکنید برگرده فقط بگه چرا رفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم نمام دلتنگی هایم را بر کوله بار"خــــــــــــدا"می ریختم تا با تنهائیش به کول بکشد.. بدون هیچ خمی بر ابرو امــــــــــــــــــــــــــــــا افسوس که داده را پس نمی گیرد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــﮧ جـآیـــے بـﮧ بـعـב בیگـﮧ בوسـت نـבارے چـیزے בرسـت بشـﮧ ! בوسـت בارے هـمـﮧ چـــــے تمـوم شـﮧ ... مـثِ الــآنِ مــَن  خــُدآیآ تمـــومش کـُن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه ی دلتنگی هایم روی کاغذ نوشتم وقتی دیگه ندیدمت همهی دلتنگی هایم را از اول خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نگاه ها حرف دل را میخواند تا برای اثبات علاقه نیازی به سوگند نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا...  امشب رامیهمانم باش...  به صرف یک فنجان قهوه ی تلخ...  وقتش رسیده که طعم دنیایت را بچشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بری همه میگن عشق منو تو هوسه / بمون با هم نشون بدیم که عشقمون مقدسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم!!!  این روزها...  هوای چشمان حوایت عجیب بارانیست... هوایش را داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه حسادت می کنم به قضاوت های اشتباه دیگران از خودم کاش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... آروم نمیگیرم بعد از این من فقط تورو میخوام همین!!! دستمو بگیر دوباره........... ببین...اینه آرزوی آخریم تو با من باشی فقط همین دلم بی تو بی قراره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون فکر کرد همه مثل منن رفت سراغ بقیه! منم فکر کردم همه مثل اونن خط کشیدم  دور همه!!!!