بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط يه حرف با مخاطب خاصم دارم: "لطفا از كنار برو قاطي ادما نشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی میگفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری دیدی میگفتم من عاشقم ولی تو کم میاری دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی تو که میخواستی بری چرا منو دیوونه کردی چرا دوسم نداری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نسان دهد و بگوید:این دنیای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر راستگو شده بود.... همان كه حرف رفتنش از دوستت دارم هايش واقعي تر بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای صدات ..نفسای پشت تلفنت ..واسه خنده هات ..دلم تنگه برای دعواهامون واسه قهرامون آشتی یامون  دلم تنگه.. میشه برگردی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرامتر میشدم  فقط وفقط... اگرمیفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکل آدمهاي دنياکنارت باشن،هميشه دلتنگ کسي ميشي که نميتوني کنارش باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون میگیم "فراموشش میکنم" ولی.. فقط داریم به نبودنش کنارمون...عادت میکنیم!! همین.. فراموشی در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام.. حواست نیست این روزا تو سرگرمی من تنها.. حواست نیست هر لحظه دارم از یاد تو میرم..ولی بازم تو رویا هام میام دستاتو میگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط يه حرف با مخاطب خاصم دارم: "لطفا از كنار برو قاطي ادما نشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی میگفتم یه روز میری دیدی دوسم نداری دیدی میگفتم من عاشقم ولی تو کم میاری دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی تو که میخواستی بری چرا منو دیوونه کردی چرا دوسم نداری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کسی باش که حتی اگر در ساده ترین لباس بودی حاضر باشد تو را به همه دنیا نسان دهد و بگوید:این دنیای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر راستگو شده بود.... همان كه حرف رفتنش از دوستت دارم هايش واقعي تر بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻔﻬـــــــــﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ  ﺍﻣـــــــﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿـــــــﺎﻡ  ﺑــــــﺎﻭﺭﮐﻦ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت رازمین بزن... امادست ادمهای به ظاهرمرداینجارانگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دیالوگ هایم را دور خواهم ریخت بی محابا " خودم " خواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره داستان عجیبیه  گناهکاران طوری راه میروند که گویی حق با آنان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای صدات ..نفسای پشت تلفنت ..واسه خنده هات ..دلم تنگه برای دعواهامون واسه قهرامون آشتی یامون  دلم تنگه.. میشه برگردی؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرامتر میشدم  فقط وفقط... اگرمیفهمیدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرکل آدمهاي دنياکنارت باشن،هميشه دلتنگ کسي ميشي که نميتوني کنارش باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هممون میگیم "فراموشش میکنم" ولی.. فقط داریم به نبودنش کنارمون...عادت میکنیم!! همین.. فراموشی در کار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام.. حواست نیست این روزا تو سرگرمی من تنها.. حواست نیست هر لحظه دارم از یاد تو میرم..ولی بازم تو رویا هام میام دستاتو میگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته که جوری اشکاتوپنهون کنی  که همه بهت نگاه کنن بفهمن  داری چندساله گریه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم هواي آن كافه را كرده.. كه چايش از مهرتو وقندش محبت تو باشد وتنها مشتري كافه من باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت ميشود در برابرت ..... آن كه ميفهمد از ته دل دوستش داري......