بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هرشب بخاطرش باخودت کلنجاربری که برمیگرده یعنی هرشب پیامکی روبخونی که توش نوشته خداحافظ... وفقط تنهاامیدت به سه نقطه اخرش باشه که گذاشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری! هردوش عذابه! من هنر کنم با نبودنت کنار بیام! خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را جا گذاشتی ...تمام عمر می نشینم ...شاید برای بردنش برگردی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مرد آسمونی*  گفته باشم..من درد میکشم ولی تو چشمهایت را ببند.. سخت است ببینم میبینی ولی بیخیالی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست!!! لبخندم درد میکند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـمـش دلـتـنـگی نـیـسـت...جـان کـنـدن اسـت لـحـظـه هایی که بـــدون تـــو سـپـری مـیـشـونـد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی نگو غلامتم! مردم این زمانه ساده باور میکنند تو را می فروشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...میشه بغلم کنی واروم اروم بزنی روشونه هام وبهم بگی:عزیزم به هیچی فکرنکن اااااروم بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که : شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید همیشه پای کس دیگری در میان باشد ؟ من دلم برای خودم تنگ شده . برای آن کسیکه مادرش از دستش راضی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــﮯ.... ﻫﻤﻴﺸــــــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﮯ ﺁﻳﺪ.... "ﻣﺜــــــﻞ" ﺳﺎﻳﻪ ﺑﮯ ﺭﺩﭘـﺎ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﮮ ﻣﮯ ﺭﺳﺪﮐﻪ ﺩﺭﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ،ﺟﺎﮮ ﺧﺎﻟﮯ ﺍﻡ ﺭﺍﺣﺲ ﮐﻨﮯ، ﺩﺭﺩﻟﺖ ﺑﺎﺑﻐﺾ ﺑﮕﻮﻳﮯ؛ "ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻨﺠﺎﺑﻮد"... ﺍﻣﺎﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﻫـــــــــــــــــﻮﺍﻳﺖ ﻧﻤﮯ ﺁﻳﻢ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﻭﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ.... ﺑﮯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﻟﺘﻨﮕﮯ ﻫﺎﮮ ﻣــــــــــﻦ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخـنـد بـزن ... عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـند ..  اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـت کـه در وجـودت حتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیری فراموش کنی..... مثل زنی که در عروسی معشوقه اش "کل" میکشد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای ذهن امشب هم همان فيلم هميشگی را پخش میکند! خاطرات خوب بودنت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هرشب بخاطرش باخودت کلنجاربری که برمیگرده یعنی هرشب پیامکی روبخونی که توش نوشته خداحافظ... وفقط تنهاامیدت به سه نقطه اخرش باشه که گذاشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری! هردوش عذابه! من هنر کنم با نبودنت کنار بیام! خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را جا گذاشتی ...تمام عمر می نشینم ...شاید برای بردنش برگردی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*مرد آسمونی*  گفته باشم..من درد میکشم ولی تو چشمهایت را ببند.. سخت است ببینم میبینی ولی بیخیالی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست!!! لبخندم درد میکند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـمـش دلـتـنـگی نـیـسـت...جـان کـنـدن اسـت لـحـظـه هایی که بـــدون تـــو سـپـری مـیـشـونـد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به کسی نگو غلامتم! مردم این زمانه ساده باور میکنند تو را می فروشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...میشه بغلم کنی واروم اروم بزنی روشونه هام وبهم بگی:عزیزم به هیچی فکرنکن اااااروم بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از روزی که : شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد . . . و یک سيگار روشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید همیشه پای کس دیگری در میان باشد ؟ من دلم برای خودم تنگ شده . برای آن کسیکه مادرش از دستش راضی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــﮯ.... ﻫﻤﻴﺸــــــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﮯ ﺁﻳﺪ.... "ﻣﺜــــــﻞ" ﺳﺎﻳﻪ ﺑﮯ ﺭﺩﭘـﺎ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺯﮮ ﻣﮯ ﺭﺳﺪﮐﻪ ﺩﺭﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ،ﺟﺎﮮ ﺧﺎﻟﮯ ﺍﻡ ﺭﺍﺣﺲ ﮐﻨﮯ، ﺩﺭﺩﻟﺖ ﺑﺎﺑﻐﺾ ﺑﮕﻮﻳﮯ؛ "ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻨﺠﺎﺑﻮد"... ﺍﻣﺎﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮﺑﻪ ﻫـــــــــــــــــﻮﺍﻳﺖ ﻧﻤﮯ ﺁﻳﻢ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﻭﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺗﺎ.... ﺑﮯ ﺍﻧﺘﻬﺎﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﻟﺘﻨﮕﮯ ﻫﺎﮮ ﻣــــــــــﻦ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخـنـد بـزن ... عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـند ..  اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـت کـه در وجـودت حتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیری فراموش کنی..... مثل زنی که در عروسی معشوقه اش "کل" میکشد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای ذهن امشب هم همان فيلم هميشگی را پخش میکند! خاطرات خوب بودنت!