بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبِ کالِ من در فصلِ دستهای تو می رسد... فصلی برای تمامِ رؤیاها... دستی برای تمامِ فصلها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خنده هایم "شکلاتی"شده اند!! ب همان اندازه "تلخ" (!) و به همان اندازه "خالص" (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئــن بـــاش کــه نمــی ریــــزد بعــد تکیـــه کــــن ، هــر کســی واســه آدم تکیــه گـــاه نمــی شــه . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه شب من ... نبودنت ... شده آه لب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جنگیدن برای رسیدن به تو خسته ام... من کنار میکشم به نفع حریف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرآوار این لحظه های غریب سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست... دلم گرفته... یه دلتنگیه همیشگی،مدام همراه من است ای کاش توراندیده بودم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دارم بهت میگم یه دوست دارم میشنوی ولی حیف که اندازشو نمیتونی بفهمی کاش حجم دلتنگی هام قابل اندازه گیری بود. تا میفهمیدی چقد دلتنگ و بیقرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساسی به نام دلتنگی وجود نداشت،تا مزاحمت شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم رد شدی از من..من و احساسم از یادت رفتن هرکاری کردی تو بازم عزیزی تو....هر کاری کردم که بهم نریزی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده به بندبند دلت بنده دلبند بنده دلم برات تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست "قسمت" گاهی تمام تقصیر های ما را بر عهده میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا شبیه حرفهایت نبودی حرفهایت مهربان و دوست داشتنی و ماندنی عاشق اما تو برعکس همه شان.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لحظه کوچ به من نزدیک شده ! دلم هوای سردی غربت دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که از حد بگذره ... دلت واسه قهر ها و بهونه هاش هم تنگ میشه ....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم !!!!!! نه برای هرکس... برای کسی که هیچکسم نبود وهمه کسم شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبِ کالِ من در فصلِ دستهای تو می رسد... فصلی برای تمامِ رؤیاها... دستی برای تمامِ فصلها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خنده هایم "شکلاتی"شده اند!! ب همان اندازه "تلخ" (!) و به همان اندازه "خالص" (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من لقمه ی بزرگتر از دهانش بودم برای همین مرا خرد میکرد. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئــن بـــاش کــه نمــی ریــــزد بعــد تکیـــه کــــن ، هــر کســی واســه آدم تکیــه گـــاه نمــی شــه . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ماه شب من ... نبودنت ... شده آه لب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جنگیدن برای رسیدن به تو خسته ام... من کنار میکشم به نفع حریف!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرآوار این لحظه های غریب سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست... دلم گرفته... یه دلتنگیه همیشگی،مدام همراه من است ای کاش توراندیده بودم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوست دارم بهت میگم یه دوست دارم میشنوی ولی حیف که اندازشو نمیتونی بفهمی کاش حجم دلتنگی هام قابل اندازه گیری بود. تا میفهمیدی چقد دلتنگ و بیقرارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش احساسی به نام دلتنگی وجود نداشت،تا مزاحمت شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم آروم رد شدی از من..من و احساسم از یادت رفتن هرکاری کردی تو بازم عزیزی تو....هر کاری کردم که بهم نریزی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند بند دل بنده به بندبند دلت بنده دلبند بنده دلم برات تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست "قسمت" گاهی تمام تقصیر های ما را بر عهده میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا شبیه حرفهایت نبودی حرفهایت مهربان و دوست داشتنی و ماندنی عاشق اما تو برعکس همه شان.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لحظه کوچ به من نزدیک شده ! دلم هوای سردی غربت دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی که از حد بگذره ... دلت واسه قهر ها و بهونه هاش هم تنگ میشه ....!!!