بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بگیر دلم. تنگ نشو برایش. مگر نشنیدی جمله ی اخرش را..... "چیزی بینمان نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگيام مثل خورشيدي شده كه روزا ميسوزه تا شب ماهشوببينه ولي هميشه ناكام غروب ميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض گلویم را چنگ می زند صدایم در نمی آید و او می گوید : " صدایت قطع و وصل می شود بعدا زنگ بزن ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرام ترمیشدم فقط وفقط ...اگرمیفهمدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به خواب من نیا... دیگه نصیحتم نکن.... نگو فراموشت کنم... اینقدر اذیتم نکن تو رفتی اما دل من با خاطرات تو خوشه...."""اگرچه این خاطره ها منو یه روزی میکشه"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا بدون عکس تو محاله خوابم ببره تا صبح همش فکر میکنم سایه تو پشت دره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها نفرین می کنن ... تلافی می کنن... اما نه ... نفرین من ... الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ... تلافی من .... میرم تا به اون برسی ... سره راهت نباشم ... راستی ... قد من دوست داره ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ وقتآیے،یہ حرفآیے،...چنان آتیشت میزنہ کہ دوست دارے فریاد بزنے،ولی نمیتونے!دوست دارےاشک بریزے،ولی نمیتونے!حتے دیگہ نفس کشیدنم برات سخت میشہ!تمام وجودت میشہ بغضے کہ نمیترکه..بہ این میگن"درد بے درمون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق دیوانه فراموش شوی سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کارعشق استاد به من درس محبت یادمیداد... مرا از یاد برد اخر ولی من به جز او عالمی را بردم ازیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به شبها..........بعدازرفتنت هیچ شبی برای من صبح نشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بیاید دست این خاطرات را بگیرد ببرد گردش..کلافه کرده اند مرا... بس که نق میزنند به جانم!!!خسته شدم از گذر خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ"ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﺍﻭ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مث شبای پر ستارست هنوزم خاطره هات برام مث عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از "شادی" می لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه "دنیا" می ارزه هنوزم... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرای بی کسی,کسی به در نمیزند  به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻬﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــــــــــــــی ﻣﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﭘﺸﺖ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺁﺭﺍﻡ ﭼﮑﻴــــــــــــــــــــــﺪ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام بگیر دلم. تنگ نشو برایش. مگر نشنیدی جمله ی اخرش را..... "چیزی بینمان نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگيام مثل خورشيدي شده كه روزا ميسوزه تا شب ماهشوببينه ولي هميشه ناكام غروب ميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض گلویم را چنگ می زند صدایم در نمی آید و او می گوید : " صدایت قطع و وصل می شود بعدا زنگ بزن ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدآرام ترمیشدم فقط وفقط ...اگرمیفهمدی... حرفهایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه به خواب من نیا... دیگه نصیحتم نکن.... نگو فراموشت کنم... اینقدر اذیتم نکن تو رفتی اما دل من با خاطرات تو خوشه...."""اگرچه این خاطره ها منو یه روزی میکشه"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا بدون عکس تو محاله خوابم ببره تا صبح همش فکر میکنم سایه تو پشت دره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها نفرین می کنن ... تلافی می کنن... اما نه ... نفرین من ... الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ... تلافی من .... میرم تا به اون برسی ... سره راهت نباشم ... راستی ... قد من دوست داره ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یہ وقتآیے،یہ حرفآیے،...چنان آتیشت میزنہ کہ دوست دارے فریاد بزنے،ولی نمیتونے!دوست دارےاشک بریزے،ولی نمیتونے!حتے دیگہ نفس کشیدنم برات سخت میشہ!تمام وجودت میشہ بغضے کہ نمیترکه..بہ این میگن"درد بے درمون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق دیوانه فراموش شوی سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کارعشق استاد به من درس محبت یادمیداد... مرا از یاد برد اخر ولی من به جز او عالمی را بردم ازیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به شبها..........بعدازرفتنت هیچ شبی برای من صبح نشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بیاید دست این خاطرات را بگیرد ببرد گردش..کلافه کرده اند مرا... بس که نق میزنند به جانم!!!خسته شدم از گذر خاطرات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ"ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﺍﻭ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مث شبای پر ستارست هنوزم خاطره هات برام مث عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از "شادی" می لرزه هنوزم با تو نشستن، به همه "دنیا" می ارزه هنوزم... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سرای بی کسی,کسی به در نمیزند  به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻬﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــــــــــــــی ﻣﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﭘﺸﺖ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺁﺭﺍﻡ ﭼﮑﻴــــــــــــــــــــــﺪ...