بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت می کنیم ...نه که همه چیز آرمانیست......نــــــــــــه....نه که غرق در خوشحالیم :/.,ه....سکوت می کنیم که بگذرد...فقط به این امید که بهتر شود...شایــــد....شاید ! شــــــــاید...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا قانونی برای مجازات شکستن دل نیست....فقط میتونم بگم: ...تو دادگاه عدالت خدا میبینمت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکہ از حرف کسی ناراحت بشی ب قیافش نگاہ کن ببین ارزششو دارہ...نہ واقعا دارہ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرش هم کنم کافی نیست.... تفریقش میکنم از تمام زندگی ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوباره دیدمش....... نه اینکه بغض کنم نه !! فقط از دور به اندازه ی هزار سال پیر شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان که میترسیدم بر سرم آمد................ وقتی آدم به کسی عادت کندو آن کس قالش بگذارد.... میلیاردها آدم توی این دنیا هستند که بدون تو میتونن زندگی کنن ولی من بدبخت نمیتونم...... بفهم....نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم سر دو راهی . وقتی ازم پرسید برم یا بمونم ؟  نه میتونم بگم بمون به کسی که دوست داره بره ، نه میتونم بگم برو به کسی که دوست دارم بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی همين است تکرار نامنظم من بی تو ، بی انکه بدانی برای تونفس ميکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــم داری … دوستـــت دارم نمی گویم … نمی گویــی ن می دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم رامی بندم ......کوربودن رابه دیدن جای خالیت ترجیح می دهم.....!!!!!!!!!!! * ! *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم دلم برای تـو، آنقدر تنگ می شودکه آغـوشم برایـــش کهکشان است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه ، دلم برات تنگ شده ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت می کنیم ...نه که همه چیز آرمانیست......نــــــــــــه....نه که غرق در خوشحالیم :/.,ه....سکوت می کنیم که بگذرد...فقط به این امید که بهتر شود...شایــــد....شاید ! شــــــــاید...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا قانونی برای مجازات شکستن دل نیست....فقط میتونم بگم: ...تو دادگاه عدالت خدا میبینمت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکہ از حرف کسی ناراحت بشی ب قیافش نگاہ کن ببین ارزششو دارہ...نہ واقعا دارہ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرش هم کنم کافی نیست.... تفریقش میکنم از تمام زندگی ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوباره دیدمش....... نه اینکه بغض کنم نه !! فقط از دور به اندازه ی هزار سال پیر شدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان که میترسیدم بر سرم آمد................ وقتی آدم به کسی عادت کندو آن کس قالش بگذارد.... میلیاردها آدم توی این دنیا هستند که بدون تو میتونن زندگی کنن ولی من بدبخت نمیتونم...... بفهم....نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندم سر دو راهی . وقتی ازم پرسید برم یا بمونم ؟  نه میتونم بگم بمون به کسی که دوست داره بره ، نه میتونم بگم برو به کسی که دوست دارم بمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی همين است تکرار نامنظم من بی تو ، بی انکه بدانی برای تونفس ميکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـــم داری … دوستـــت دارم نمی گویم … نمی گویــی ن می دانــم تــا کی غرور باید آشنای چــشم های بی قرارمان باشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امــروزی ... بی نام، قابل انتقال به غیر ... و معاف از احساس میباشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم رامی بندم ......کوربودن رابه دیدن جای خالیت ترجیح می دهم.....!!!!!!!!!!! * ! *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم دلم برای تـو، آنقدر تنگ می شودکه آغـوشم برایـــش کهکشان است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو یک قدم بر نداشتم من راه ها آمدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه ، دلم برات تنگ شده ؟