بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ام دردمیکند.....خدایا؟مرگم می آید میشودفردابرای زندگی بیدارم نکنی؟....... من خسته است .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه , اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی , از بــــــودن هیچـــــــکس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــَــــــلامتي عاشقي ک وقتي ازش پرسـيدن : چرا نـــــــــــــاراحتي؟ گــــف : تا حالا پشت ماشين عــَروس عشـــــــــــــــقت بوق زدي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر دیوانه ام که وقتی مرا دور میزنی باز نگران تو ام سرت گیج نرود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من...... به عکس تو دست می کشم..... و تو....... به عکس من از من..... دست می کشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بر روی دفتر زندگی سیاه کردم: ــــ واسہ دل خودم ــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب خانه باشد طلبت... دل من سخت گرفته....بگو شانه ی دوست کجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم با تهدید و ترس منو پیش خودت نگه داشتی ... ولی دلم چی ؟؟؟؟؟وقتی دلم دیگه باهات نیستی چه فایده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم و عشق در دلم جاریست و این قشنگترین نوع خویشتن داریست تمام روز اگر بی تفاوتم اما شبم قرین شکنجه ، دچار بیداریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیزی که تنگ شده است دل اس برای تو و جهان است برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری‌ام که افتاد گوشه‌ی تشت وایتکس، بیش‌تر پروانه‌هایش پریدند ... يعنی ممکن است اگر سرم را وسطش بیندازم، فکرت کاملا"بپرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه : لحظه ای که به شدت احساس تنهایی میکنی,مطمئـــن باش یکی  دلتــــــــنـــــــــگــتــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من می گیرد از نبودن هایت... و تو انگار مرا یادت نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دور شو از خیالم * من که خیلی وقته دورم تنها اشتباهم این بود * فقط عاشق تو بودم فقط عاشق تو بودم فقط عاشق تو بودم  فقط عاشق تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مال من نباشی * یعنی سهم دیگرونی وقتی پیش من نباشی * یعنی پیش اینو اونی وقتی که دلم میگیره * تکیه به شونه ی دیوار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ام دردمیکند.....خدایا؟مرگم می آید میشودفردابرای زندگی بیدارم نکنی؟....... من خسته است .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه , اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی , از بــــــودن هیچـــــــکس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــَــــــلامتي عاشقي ک وقتي ازش پرسـيدن : چرا نـــــــــــــاراحتي؟ گــــف : تا حالا پشت ماشين عــَروس عشـــــــــــــــقت بوق زدي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر دیوانه ام که وقتی مرا دور میزنی باز نگران تو ام سرت گیج نرود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من...... به عکس تو دست می کشم..... و تو....... به عکس من از من..... دست می کشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بر روی دفتر زندگی سیاه کردم: ــــ واسہ دل خودم ــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سهراب خانه باشد طلبت... دل من سخت گرفته....بگو شانه ی دوست کجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم با تهدید و ترس منو پیش خودت نگه داشتی ... ولی دلم چی ؟؟؟؟؟وقتی دلم دیگه باهات نیستی چه فایده؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم و عشق در دلم جاریست و این قشنگترین نوع خویشتن داریست تمام روز اگر بی تفاوتم اما شبم قرین شکنجه ، دچار بیداریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیزی که تنگ شده است دل اس برای تو و جهان است برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری‌ام که افتاد گوشه‌ی تشت وایتکس، بیش‌تر پروانه‌هایش پریدند ... يعنی ممکن است اگر سرم را وسطش بیندازم، فکرت کاملا"بپرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه : لحظه ای که به شدت احساس تنهایی میکنی,مطمئـــن باش یکی  دلتــــــــنـــــــــگــتــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من می گیرد از نبودن هایت... و تو انگار مرا یادت نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دور شو از خیالم * من که خیلی وقته دورم تنها اشتباهم این بود * فقط عاشق تو بودم فقط عاشق تو بودم فقط عاشق تو بودم  فقط عاشق تو بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مال من نباشی * یعنی سهم دیگرونی وقتی پیش من نباشی * یعنی پیش اینو اونی وقتی که دلم میگیره * تکیه به شونه ی دیوار