بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود ... رفتم پیش حافظ گفتم شاید اون دلمو باز کنه ... نیت کردم و کتابو باز کردم .... یوسف گمگشده باز آید ....... حافظ جان ... بازگشت يوسف به كنعان يك استثنا بود... ما غممان را مي خوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه ميكنم شايد هنوز كسي مرا دوست داشته باشد، اما افسوس، همه با كاسه آب به دست منتظر رفتن من هستند ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی هممون عشقی مثل عشق بچگیامونو پیدا کنیم.هیچگی برام پاک تر از عشق بچگیام نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه دوست کاری با آدم میکنه که آدم بدجور دلش برای دشمنش تنگ میشه...*~*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا دستم به سويت درپي زيبايي هستم كه من رو از ته دل دوست داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می ترسم به کسی بگم دوست دارم چون جدیدا دوست دارم به این معنی که یه چک سفید امضا شده بدی به طرف و تا آخر عمرت بهش بدهکار میشی تا آخر عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبازی که از تو نشسته روی قلبم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زهر که نه جدایی از تو دل خراشه یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــــــان از آن روزی که از دل نـــــــرود هــــــر آنکـــه از دیــــده برفتـــــــــــ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش یكی بود تو كوچه ها داد میزد ”خاطره خشكیه” اونوقت همه ی خاطراتتو؛ هموناییكه ارزش دمپایی پاره هم ندارن میریختم توكیسه و میدادم بهش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفاعی ندارم؛  آدم مرده ک دفاعی نداره؛ من تو "خاطراتم" کشته شدم..... هیس...! دخترها فریاد نمی زنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس منم معلومه . . . از این چک نویس کوچیک . . . از play list گوشیم . . . ازینکه شبا دیر برسم کسی نیس که برام بنویسه کوشی . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه . . . به خودت میای میبینی به کسی که رهات کرده و  بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی  ولی اون داره از بی تو بودن میمیره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا منو ببخش کسی که دیروز داشتنش رو ازت میخواستم امروز فراموش کردنش رو ازت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فرداها هم تمام نمیشود دردها ، تنهایی ها ، بی کسی ها و... پر از تلخی ها هستم دوست م...ن!...! اما اما من فرزند این خاکم ... من فرزند پدرمم ...  تسلیم شدن معنایی ندارد برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین نخوردم !! روی پاهایم ایستاده ام!!!  با دردهایم به تنهایی مجادله میکنم از ظالمان و بدکاران شکست نخوردم و تسلیم شان نمیشوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته بود ... رفتم پیش حافظ گفتم شاید اون دلمو باز کنه ... نیت کردم و کتابو باز کردم .... یوسف گمگشده باز آید ....... حافظ جان ... بازگشت يوسف به كنعان يك استثنا بود... ما غممان را مي خوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سر نگاه ميكنم شايد هنوز كسي مرا دوست داشته باشد، اما افسوس، همه با كاسه آب به دست منتظر رفتن من هستند ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی هممون عشقی مثل عشق بچگیامونو پیدا کنیم.هیچگی برام پاک تر از عشق بچگیام نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي... خوشه انگور سياه است لگد كوبش كن..لگد كوبش كن.. بگذار ساعتي سربسته بماند... مستت مي كند اندوه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه دوست کاری با آدم میکنه که آدم بدجور دلش برای دشمنش تنگ میشه...*~*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا دستم به سويت درپي زيبايي هستم كه من رو از ته دل دوست داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می ترسم به کسی بگم دوست دارم چون جدیدا دوست دارم به این معنی که یه چک سفید امضا شده بدی به طرف و تا آخر عمرت بهش بدهکار میشی تا آخر عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبازی که از تو نشسته روی قلبم بارون چیه سیل نمیتونه بشوره زهر که نه جدایی از تو دل خراشه یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــــــان از آن روزی که از دل نـــــــرود هــــــر آنکـــه از دیــــده برفتـــــــــــ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش یكی بود تو كوچه ها داد میزد ”خاطره خشكیه” اونوقت همه ی خاطراتتو؛ هموناییكه ارزش دمپایی پاره هم ندارن میریختم توكیسه و میدادم بهش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفاعی ندارم؛  آدم مرده ک دفاعی نداره؛ من تو "خاطراتم" کشته شدم..... هیس...! دخترها فریاد نمی زنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس منم معلومه . . . از این چک نویس کوچیک . . . از play list گوشیم . . . ازینکه شبا دیر برسم کسی نیس که برام بنویسه کوشی . . .؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه . . . به خودت میای میبینی به کسی که رهات کرده و  بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی  ولی اون داره از بی تو بودن میمیره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا منو ببخش کسی که دیروز داشتنش رو ازت میخواستم امروز فراموش کردنش رو ازت میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فرداها هم تمام نمیشود دردها ، تنهایی ها ، بی کسی ها و... پر از تلخی ها هستم دوست م...ن!...! اما اما من فرزند این خاکم ... من فرزند پدرمم ...  تسلیم شدن معنایی ندارد برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین نخوردم !! روی پاهایم ایستاده ام!!!  با دردهایم به تنهایی مجادله میکنم از ظالمان و بدکاران شکست نخوردم و تسلیم شان نمیشوم