بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم ...او قسمت من نبود ...مال مردم بود ..قربون دل خودم كه مال مردم خور نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهاي خوب. شيشه خاليشان هم بوي خوب ميدهد. درست مثل جاي خالي تو......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قـنـد تـویـی زهـر تـویـی بیش میازار مرا..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت: عزیزم من تا یه حدی ناز میکشم اما منت نه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیـــا هیـــچ چــیز غیـــر قــابل توضـــیح تر از این اتفاق نیستـــ کہ؛ آنکہ من بزرگش کردمـــ، کوچکمــ کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بغل آدم نمی میرد ... ،  امّا زنده گی هم نمی تواند بکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض پاییزیه ابرم،بغض یک غروب غمناک. شاهده شکستن من،قطره ی بارونه روخاک. غربته هرچه غروبه،غم هرچه ابر دنیاس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـدیـداً بـا دیـــــــــــــوار حـرفــــ میــزنـمــــــ ... یـهـ جــورایـی از شـخـصـیـتـش خـوشـمــــــ اومــده ...! مـحـکـمـهـ ...! ثـابـتـهـ ...! آرومـهـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده میخاهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیز شود. ولی میترسم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بگـــذر تابستان ، حالم با تـــو خوب نمی شـــود ؛ پاییز حال مرا خوب می شنـــاسد… "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بی ترانه، گریه های بی بهانه. می خورد بر سقف قلبم، یادم آرد روی ماهت. باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زود ب ستوه می‌آید زود می‌رنجد زود می‌رود زود برمی‌گردد یکی به ستوه نمی‌آید نمی‌رنجد "دیر می‌رود" بر نمی‌گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آينه ی دلت بنويس : آدم ها دورتر از آنند كه به نظر می رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اومدی تو زندگیم با یه بغل امید و آرزو یه روزم بی هوا گذاشتی و رفتی و من موندم و یه دنیا امید و آرزو هامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا التماست میکنم  همه دنیایت ارزانی دیگران....!!!! ولی آنکه دنیای من است.... مال دیگری نباشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم ...او قسمت من نبود ...مال مردم بود ..قربون دل خودم كه مال مردم خور نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهاي خوب. شيشه خاليشان هم بوي خوب ميدهد. درست مثل جاي خالي تو......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قـنـد تـویـی زهـر تـویـی بیش میازار مرا..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت: عزیزم من تا یه حدی ناز میکشم اما منت نه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیـــا هیـــچ چــیز غیـــر قــابل توضـــیح تر از این اتفاق نیستـــ کہ؛ آنکہ من بزرگش کردمـــ، کوچکمــ کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که گریه می‌کند دیگر چیزی برای شکستن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بغل آدم نمی میرد ... ،  امّا زنده گی هم نمی تواند بکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض پاییزیه ابرم،بغض یک غروب غمناک. شاهده شکستن من،قطره ی بارونه روخاک. غربته هرچه غروبه،غم هرچه ابر دنیاس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـدیـداً بـا دیـــــــــــــوار حـرفــــ میــزنـمــــــ ... یـهـ جــورایـی از شـخـصـیـتـش خـوشـمــــــ اومــده ...! مـحـکـمـهـ ...! ثـابـتـهـ ...! آرومـهـ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده میخاهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیز شود. ولی میترسم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بگـــذر تابستان ، حالم با تـــو خوب نمی شـــود ؛ پاییز حال مرا خوب می شنـــاسد… "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بی ترانه، گریه های بی بهانه. می خورد بر سقف قلبم، یادم آرد روی ماهت. باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زود ب ستوه می‌آید زود می‌رنجد زود می‌رود زود برمی‌گردد یکی به ستوه نمی‌آید نمی‌رنجد "دیر می‌رود" بر نمی‌گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آينه ی دلت بنويس : آدم ها دورتر از آنند كه به نظر می رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز اومدی تو زندگیم با یه بغل امید و آرزو یه روزم بی هوا گذاشتی و رفتی و من موندم و یه دنیا امید و آرزو هامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا التماست میکنم  همه دنیایت ارزانی دیگران....!!!! ولی آنکه دنیای من است.... مال دیگری نباشد