بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هرکسی دیده مرا میگوید:"بیخیال شو" چه میدانند که تو خیالم برده ای خیلی وقت است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چشمانم نمازباران بخوان....!!!!!بغض کرده است اما نمیبارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها دروغ نمیگن چیزی که میگن صرفا بیان احساسشون تو همون لحظست...که نباید روش حساب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودے كہ عشقمو پاے هوس نميبرے ... گفتے تو آغوش كسے نفس نفس نميزنے ... اما صداے نعره هات بہ گوش آسمون رسيد... با لحن تيز خنده هاش رو رگ آبروم كشيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ســـــخـــتــه سراغ کسی که برات عزیزه رو ازت بگیرن ... ندونی چی بگی ،سرتُ بندازی پایین ... می دونی نیستش ... بغض گلوتُ بگیره ... بگی ... ایــــــــــ... خوبه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا وقت دیدنت زبانم میگیرد نمیدانم چرا وقت دیدنت احساس میکنم دوباره متولد شده ام نمیدانم چرا وقت دیدن چشمانت احساس میکنم دنیا از آن من است  نمیدانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خدا رو کشید کنار تو گوشش بگی: "میشه بعضیا رو برگردونی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو من عاشقانه وار دوستت داشتم  تورو من در حد مرگ و جنون دوستت داشتم تورو من مثل مردای واقعی مردانه وار دوستت داشتم نور چشم ...تو را من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهای مرگ بود آن وقت کسی از ترس جانش کسی راتنها نمیگذاشت.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم مشکل از کجاست؟  از بغض یا کاسه........این روز ها زیاد لبریز می شود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســـــــــــــکـــــــــــــــــوتــــ مـــــــــــن " من بازمانده غذارو نمیخورم! چه برسه به بازمانده احساس... پس برو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدمها دلگیر نشو نیش زدن طبیعت شونه سال هاست که به هوای بارونی می گن: خــــــراب... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال انار ها و انجیر ها... دلتنگ که می شوند میترکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاست من از مردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو باید تو جوب شست تا لجن ها هم خوشحال شن کــه کثیف تراز خودشونم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی رابهانه کنم تاازحال آنکه جانم بااوست آگاه شوم...اینبارکه دلتنگی رابهانه کردم...فرداراچه کنم؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هرکسی دیده مرا میگوید:"بیخیال شو" چه میدانند که تو خیالم برده ای خیلی وقت است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چشمانم نمازباران بخوان....!!!!!بغض کرده است اما نمیبارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها دروغ نمیگن چیزی که میگن صرفا بیان احساسشون تو همون لحظست...که نباید روش حساب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودے كہ عشقمو پاے هوس نميبرے ... گفتے تو آغوش كسے نفس نفس نميزنے ... اما صداے نعره هات بہ گوش آسمون رسيد... با لحن تيز خنده هاش رو رگ آبروم كشيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ســـــخـــتــه سراغ کسی که برات عزیزه رو ازت بگیرن ... ندونی چی بگی ،سرتُ بندازی پایین ... می دونی نیستش ... بغض گلوتُ بگیره ... بگی ... ایــــــــــ... خوبه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا وقت دیدنت زبانم میگیرد نمیدانم چرا وقت دیدنت احساس میکنم دوباره متولد شده ام نمیدانم چرا وقت دیدن چشمانت احساس میکنم دنیا از آن من است  نمیدانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خدا رو کشید کنار تو گوشش بگی: "میشه بعضیا رو برگردونی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو من عاشقانه وار دوستت داشتم  تورو من در حد مرگ و جنون دوستت داشتم تورو من مثل مردای واقعی مردانه وار دوستت داشتم نور چشم ...تو را من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای تنهای مرگ بود آن وقت کسی از ترس جانش کسی راتنها نمیگذاشت.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم مشکل از کجاست؟  از بغض یا کاسه........این روز ها زیاد لبریز می شود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســـــــــــــکـــــــــــــــــوتــــ مـــــــــــن " من بازمانده غذارو نمیخورم! چه برسه به بازمانده احساس... پس برو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدمها دلگیر نشو نیش زدن طبیعت شونه سال هاست که به هوای بارونی می گن: خــــــراب... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال انار ها و انجیر ها... دلتنگ که می شوند میترکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاست من از مردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو باید تو جوب شست تا لجن ها هم خوشحال شن کــه کثیف تراز خودشونم هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی رابهانه کنم تاازحال آنکه جانم بااوست آگاه شوم...اینبارکه دلتنگی رابهانه کردم...فرداراچه کنم؟؟؟