بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانِ جانم من هم به " درد " خیانت نمی کنم! خیال میکنم تلفن خراب است زنگ در هم خراب در نتیجه تو زنگ زدی / آمدی و برگشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوای چــشـام بـدجـوری ابــریـه دلـم تـنـگـه و غـرق بـی صـبـریـه چـه حـس غـریـبـی چـه بـد حـالـیـه کـه هـسـتـی ولـی... جـای تـو خـالـیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرچه دستهای ماراجدا کرد ولی خوشحالم که جرات ندارد به دلهایمان نزدیک شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود  و ... دلتنگيهايم را گردن غروبش می انداختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر  یاد آور خاطراتش نشین ، بگذار در خاطرم بمیرد از زندگی ام دیگر برود از بی وجدانترین ها بود دیگر نمیخواهمش بگذاربد برود برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رَعآیَت حآلِ هَر ڪیو ڪَرבیم، رَعآیَتُ و פآلُ و פֿوבمونو بآ هَم ڪَرב . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه سری داره ! اسم کوچیکم هزار بار هم گفته شه . . . به پای یه بار گفتن تو نمی رسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم.افسوس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـ ـهایـت مینـوشتـی : " زندگـی زیبـاسـت ... " و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم بـرو استـاد خـوبـی هـا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـخـیـال ِ حـرف هـای ِ مـــَــردُم ... بـــیـا و مـرا بــبـ ــوس ! آنــها پـشـت ِ ســَـرِ خــــــُــــــدا هـم کـه خــُـداسـت حــرف مـی زنـنـد ... !!! واے بـهـ حـــال ِ مــــن و تـــــو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به آرزويت ميرساند، آن خدايى كه به خاطر خنده گلى، آسمان رامى گرياند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دلتنگیام دلگیرم میکنه ولی کاش زود اینم رد شه تا تو اینده واسه گذشته دلتنگ نشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسـی كـه نگـــاهــت را نمـی فهـمـد ؛ تــوضیـح هــای طــولانــی ات را هـــم نخواهد فهمید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.. خوشه انگور سیاه است... لگدکوبش کن... لگدکوبش کن... بگذار ساعتی سربسته بماند... مست میکند اندوه.... (شمس لنگروددی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله نابرابری وقتی که... من برای تصور دیدنت چشمامومیبندم وتو... برای ندیدنم توواقعیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوید که او جدی جدی شما را به قلبش دعوت کرده باشد. یادتان باشد،هرگز باعث گریه کسی نشوید چون خدا اشکهای او را می شمارد و به وقتش با شما حساب میکند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانِ جانم من هم به " درد " خیانت نمی کنم! خیال میکنم تلفن خراب است زنگ در هم خراب در نتیجه تو زنگ زدی / آمدی و برگشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوای چــشـام بـدجـوری ابــریـه دلـم تـنـگـه و غـرق بـی صـبـریـه چـه حـس غـریـبـی چـه بـد حـالـیـه کـه هـسـتـی ولـی... جـای تـو خـالـیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرچه دستهای ماراجدا کرد ولی خوشحالم که جرات ندارد به دلهایمان نزدیک شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود  و ... دلتنگيهايم را گردن غروبش می انداختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر  یاد آور خاطراتش نشین ، بگذار در خاطرم بمیرد از زندگی ام دیگر برود از بی وجدانترین ها بود دیگر نمیخواهمش بگذاربد برود برود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رَعآیَت حآلِ هَر ڪیو ڪَرבیم، رَعآیَتُ و פآلُ و פֿوבمونو بآ هَم ڪَرב . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه سری داره ! اسم کوچیکم هزار بار هم گفته شه . . . به پای یه بار گفتن تو نمی رسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه لشکری بودم در عشق تو و فک می کردم بازیگر نقش اولم.افسوس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـ ـهایـت مینـوشتـی : " زندگـی زیبـاسـت ... " و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم بـرو استـاد خـوبـی هـا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـخـیـال ِ حـرف هـای ِ مـــَــردُم ... بـــیـا و مـرا بــبـ ــوس ! آنــها پـشـت ِ ســَـرِ خــــــُــــــدا هـم کـه خــُـداسـت حــرف مـی زنـنـد ... !!! واے بـهـ حـــال ِ مــــن و تـــــو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به آرزويت ميرساند، آن خدايى كه به خاطر خنده گلى، آسمان رامى گرياند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد دلتنگیام دلگیرم میکنه ولی کاش زود اینم رد شه تا تو اینده واسه گذشته دلتنگ نشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسـی كـه نگـــاهــت را نمـی فهـمـد ؛ تــوضیـح هــای طــولانــی ات را هـــم نخواهد فهمید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی.. خوشه انگور سیاه است... لگدکوبش کن... لگدکوبش کن... بگذار ساعتی سربسته بماند... مست میکند اندوه.... (شمس لنگروددی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله نابرابری وقتی که... من برای تصور دیدنت چشمامومیبندم وتو... برای ندیدنم توواقعیت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوید که او جدی جدی شما را به قلبش دعوت کرده باشد. یادتان باشد،هرگز باعث گریه کسی نشوید چون خدا اشکهای او را می شمارد و به وقتش با شما حساب میکند.