بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هر جوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم،شاید به فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه قلبم از گرمی آغوشی می تپد و از سردی آغوشی می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شادی مردم اعتماد مکن برف ؛ تا می باری نعمتی ، چون بنشینی به لعنتشان دچار میشوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط با ی حرکت حسابی مات قصه شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم دلم تنگ است ولی دیدم یاد تو در دلم است... فهمیدم که دلم به اندازه تمام دنیاست.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم رامیشمارم ،باستاره ها مسابقه گذاشته اند! وچه ساده درهم می شکنند وقتی حسرت هایم می آیند. هرچه میگردم کینه ای پیدا نمیکنم درعوض دلم لبریز شده از آرزوهای محال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رابطه ای است بین نبودن با رنگها...! دلتنگ که میشوم زندگی ام سیاه میشود!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هیچوقت بهش زنگ نمیزنیم ولی وقتی میفهمیم خطش خاموشه دق میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من كه هواي تو راداشتم،اما تو آن را حبس كردي، نفس كشيدن بي هوا ممكن نيست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش کسی را دوست دارم که بودی بی کسی بدهد ...... نه بوی هر کسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن وقتی می خوای از این همه بدبختی راحت شی.... یا باید بگذری از جون... یا همرنگ جماعت شی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان گرم و داغ من.. مرا سخت و محکم در آغوش بگیر.. من سرد و زمستانى ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه ک گفتی بهتر از منو پیدا کردی یاد اون لحظه ای افتادم ک به 100تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم ...که معنای خداحافظ ،تا فردابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را می کوبد,چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته اگر آزارم داد اما گذشت... امروز هم هر جوری که باشد میگذرد... آرزویی برای فردا ندارم،شاید به فردا نرسم و این واقعیت زندگی ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه قلبم از گرمی آغوشی می تپد و از سردی آغوشی می لرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شادی مردم اعتماد مکن برف ؛ تا می باری نعمتی ، چون بنشینی به لعنتشان دچار میشوی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط با ی حرکت حسابی مات قصه شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم دلم تنگ است ولی دیدم یاد تو در دلم است... فهمیدم که دلم به اندازه تمام دنیاست.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم رامیشمارم ،باستاره ها مسابقه گذاشته اند! وچه ساده درهم می شکنند وقتی حسرت هایم می آیند. هرچه میگردم کینه ای پیدا نمیکنم درعوض دلم لبریز شده از آرزوهای محال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رابطه ای است بین نبودن با رنگها...! دلتنگ که میشوم زندگی ام سیاه میشود!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که هیچوقت بهش زنگ نمیزنیم ولی وقتی میفهمیم خطش خاموشه دق میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من كه هواي تو راداشتم،اما تو آن را حبس كردي، نفس كشيدن بي هوا ممكن نيست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش کسی را دوست دارم که بودی بی کسی بدهد ...... نه بوی هر کسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن وقتی می خوای از این همه بدبختی راحت شی.... یا باید بگذری از جون... یا همرنگ جماعت شی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان گرم و داغ من.. مرا سخت و محکم در آغوش بگیر.. من سرد و زمستانى ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه ک گفتی بهتر از منو پیدا کردی یاد اون لحظه ای افتادم ک به 100تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم ...که معنای خداحافظ ،تا فردابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم یادت پنجره ی احساسم را می کوبد,چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست...