بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هرگز گریه نمی کنند,اما گاهی آنچنان دلتنگ می شوند که بر فراز بلند ترین کوهها می روند ودرد ناکترین زوزه ها را میکشند... گرگتم رفیق :) (: :*) (*:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را عوض کرد!! ...من ماندم و " دوستت دارم" هایی که هرگز تحویل داده نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو نميتوانم نفس از هوا بگيرم  بدون تو باور کن ،باور کن نميتوانم بمانم منو با خودت ببر از اين تنهايي ها به جای دیگر  جای دیگری که خودت هم میروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند..لطفا آتش بس اعلام کنیدبه خداتمام شددلم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها... زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را در حالی که همه میگویند... خوش به حالش.. چه زود فراموش کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به طریقی دل ما میشکند اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو حرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره...فقط حال و حوصله ی بحث و صحبت دربارشون رو نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم …. از دلـتـنـگـی ام … گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم … خـوابـت را بـبـیـنـم … مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !! - _ -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي چقدر دلم هوس شيطنت ميكند از همان شيطنت هايي كه حرف تو پشت بند آن باشد كه ميگويي مگه دستم بهت نرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار” ازاین مستی وطنازی ! اگرچون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگرد فهمیدم که تو سرنوشتم هستی  بگرد فهمیدم تو بزرگترین قسمم هستی برگرد تو تنها سبب زندگیم هستی  برگرد یگانه کس من برگرد برگرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تموم شد نرو!!! معرفت تازه از اینجا شروع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آت که در آن جا خوش کرده ای دل است نه شهربازی......تاب بازی ندارد بی انصاف!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور می کنم خاطراتمان را اما مگر کپی برابر اصل می شود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی تنهاییم تو سکوت شب میبینیم که چقدر دلمون هواشو کرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوابِ کسی‌ که بهت میگه:آدم باش حیوون ! باید بگی‌ : من آدم باشم تو تنها می مونی!!..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها هرگز گریه نمی کنند,اما گاهی آنچنان دلتنگ می شوند که بر فراز بلند ترین کوهها می روند ودرد ناکترین زوزه ها را میکشند... گرگتم رفیق :) (: :*) (*:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را عوض کرد!! ...من ماندم و " دوستت دارم" هایی که هرگز تحویل داده نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو نميتوانم نفس از هوا بگيرم  بدون تو باور کن ،باور کن نميتوانم بمانم منو با خودت ببر از اين تنهايي ها به جای دیگر  جای دیگری که خودت هم میروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند..لطفا آتش بس اعلام کنیدبه خداتمام شددلم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها... زیر دوش آب سرد رها میکنم بغض زخم هایم را در حالی که همه میگویند... خوش به حالش.. چه زود فراموش کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به طریقی دل ما میشکند اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو حرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره...فقط حال و حوصله ی بحث و صحبت دربارشون رو نداره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم …. از دلـتـنـگـی ام … گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم … خـوابـت را بـبـیـنـم … مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !! - _ -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي چقدر دلم هوس شيطنت ميكند از همان شيطنت هايي كه حرف تو پشت بند آن باشد كه ميگويي مگه دستم بهت نرسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار” ازاین مستی وطنازی ! اگرچون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگرد فهمیدم که تو سرنوشتم هستی  بگرد فهمیدم تو بزرگترین قسمم هستی برگرد تو تنها سبب زندگیم هستی  برگرد یگانه کس من برگرد برگرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تموم شد نرو!!! معرفت تازه از اینجا شروع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آت که در آن جا خوش کرده ای دل است نه شهربازی......تاب بازی ندارد بی انصاف!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور می کنم خاطراتمان را اما مگر کپی برابر اصل می شود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر میکنیم تونستیم فراموشش کنیم اما وقتی تنهاییم تو سکوت شب میبینیم که چقدر دلمون هواشو کرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوابِ کسی‌ که بهت میگه:آدم باش حیوون ! باید بگی‌ : من آدم باشم تو تنها می مونی!!..