بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگن خدا دلوم به یاروم // به دلبره شیرین زبونوم  کاشکه که قدره دل بودوند // دلوم شوا پهلوش بموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته از دوری عشقت نفس نفس بزنی اما اون به يکي ديگه بگه نفسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــــــ خــوب قصــه هـــای مـن،‏‏ دلتــــنگـت شــده ام. حـجمـش را میــــخواهی بـدانــــی؟‏‏ خــــــــــــــدا را تــصـور کـــــن‏!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی تو را باعروسکی پرمیکنم همانند توست مرا دوست ندارد اما هر چه هست دل شکستن بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو وجــودت مهــربونــه ، مهــربــون مثــل عبــادت واســه من که از تــو دورم ، که به رویــات کـردم عــادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونست دلم اسیره ولی رفت / می دونست گریه ام می گیره ولی رفت می دونست تنهایی سخته، می دونست / می تونست باهام بمونه، نتونست می دونست دلم شکسته ولی رفت / غم اون تو دل نشسته ولی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه جيز روبه راهه اميدواري معنا نداره،‏ اميدواري زماني ارزشمند است كه همه جيز در بدترين شرايط است بس هيج وقت نااميد نشو،‏ بويزه در اوج تاريكي و تنهايي وتلخي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي :دوستت دارم... و من... به خيابان رفتم‏!‏ فضاي اتاق براي پرواز كافي نبود...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت رامیکشم،اماهرگزتن به نعشگی بادیگران نمیدهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو شدم امروز تا فردا / فردا شدو بازم تو گفتی فردا امروز دلم مانده ویک دنیا حرف / یک به هیچ به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمـــانـــ بغضت کـــ میشکــند همه خوشــحال میشــوند بغض من کــ میشــکند همه میگــویند: چته بــــاز!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ولی میخندم همانند جوانی که در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید...به خاطرش آمد بچگی اش؛مادرش گفته بود:خنده ات آرامم میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مورچه ای رو ک عاشقه اشغال تفاله چای شده بود مسخره میکردم اما...دریغ از خودم که عاشقه اشغالی شدم که فکر میکردم ادمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو! تویی که میگی زیاد دنبالت میوفتن! ب خودت نناز اخه جنس ارزون زیاد مشتری داره....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگن خدا دلوم به یاروم // به دلبره شیرین زبونوم  کاشکه که قدره دل بودوند // دلوم شوا پهلوش بموند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته از دوری عشقت نفس نفس بزنی اما اون به يکي ديگه بگه نفسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــــــ خــوب قصــه هـــای مـن،‏‏ دلتــــنگـت شــده ام. حـجمـش را میــــخواهی بـدانــــی؟‏‏ خــــــــــــــدا را تــصـور کـــــن‏!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها جای خالی تو را باعروسکی پرمیکنم همانند توست مرا دوست ندارد اما هر چه هست دل شکستن بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو وجــودت مهــربونــه ، مهــربــون مثــل عبــادت واســه من که از تــو دورم ، که به رویــات کـردم عــادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونست دلم اسیره ولی رفت / می دونست گریه ام می گیره ولی رفت می دونست تنهایی سخته، می دونست / می تونست باهام بمونه، نتونست می دونست دلم شکسته ولی رفت / غم اون تو دل نشسته ولی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي همه جيز روبه راهه اميدواري معنا نداره،‏ اميدواري زماني ارزشمند است كه همه جيز در بدترين شرايط است بس هيج وقت نااميد نشو،‏ بويزه در اوج تاريكي و تنهايي وتلخي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي :دوستت دارم... و من... به خيابان رفتم‏!‏ فضاي اتاق براي پرواز كافي نبود...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت رامیکشم،اماهرگزتن به نعشگی بادیگران نمیدهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو شدم امروز تا فردا / فردا شدو بازم تو گفتی فردا امروز دلم مانده ویک دنیا حرف / یک به هیچ به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمـــانـــ بغضت کـــ میشکــند همه خوشــحال میشــوند بغض من کــ میشــکند همه میگــویند: چته بــــاز!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ولی میخندم همانند جوانی که در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید...به خاطرش آمد بچگی اش؛مادرش گفته بود:خنده ات آرامم میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مورچه ای رو ک عاشقه اشغال تفاله چای شده بود مسخره میکردم اما...دریغ از خودم که عاشقه اشغالی شدم که فکر میکردم ادمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو! تویی که میگی زیاد دنبالت میوفتن! ب خودت نناز اخه جنس ارزون زیاد مشتری داره....