بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها،این بی خبری ها،گاهی دیدار از روی اجبار،نبودن ها،ندیدن ها....یعنی برو...گاهی چقدر خنگ می شویم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ، من یک تیمارستان در حال تخریبم همین .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلم گرفته تو رو باز بهونه کرده/دل من اشکاتو پاک کن اون دیگه برنمیگرده/نمیفهمه درد ما رو اون که از عاشقی سیره/دل من اشکاتو پاک کن نزار غصه جون بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب ديدم كنارت جان داده ام تعبيرش كردند تا ابد پيشم مي ماني نمي دانم خيالت را ميگوين يا خودت را!!!؟ سلام اولين پستم هست خيلي دوستتون دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین!!! اشک،هیچ،به نفع من .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال است... خیلی بیخیال... همان کسی که تمام خیال من است..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...... نمیدانم...... شاید برای تو و شاید برای دیروزم که باتو سپری می شد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دنیایم این سالها پرشده است از قرمز های بی دلیل … اینجا که نباشی ، زندگی ام تا اطلاع ثانوی تعطیل میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بی صدا قهر میکند می خواهد که بماند! که دوباره بخواهد؛ که دوباره خواسته شود! وگرنه رفتن را که بلد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را شکست... ولی گله ای نکردم... سهم دست بی نمک(شکستن است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم.... دیگر دلتنگت نیستم! چشمانم به ندیدنت خیلی زود عادت کرد... من هم خیلی زود....زودتر از زود به نبودنت عادت کردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي رآ جـآ گذآشتمـ ــ در عبور قَـطآرِ سریــع الــسیر “زمــآنــ” آیــا بآز مــی گردد زمـآنـ ؟! کـودکــی هآیمـ را در ایــستگآهِـ تولًـد ، جـآ گذآشتمـ ــ بــآز گـرد! ” مــی خوآهمـ کودَکــ ـی کنمـ…!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي آن سوتر... جاييست كه يك دوست در آنجا دارم... هركجاهست به هرحال به هرفكر به هركار عزيزاست برايم خداياتوخودت‏"غرق سعادت دارش‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگير نباش دلت که گير بـاشد رها نمي شوي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بی تفاوتی ها،این بی خبری ها،گاهی دیدار از روی اجبار،نبودن ها،ندیدن ها....یعنی برو...گاهی چقدر خنگ می شویم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ، من یک تیمارستان در حال تخریبم همین .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره دلم گرفته تو رو باز بهونه کرده/دل من اشکاتو پاک کن اون دیگه برنمیگرده/نمیفهمه درد ما رو اون که از عاشقی سیره/دل من اشکاتو پاک کن نزار غصه جون بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب ديدم كنارت جان داده ام تعبيرش كردند تا ابد پيشم مي ماني نمي دانم خيالت را ميگوين يا خودت را!!!؟ سلام اولين پستم هست خيلي دوستتون دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را من برده ام ، نتیجه را ببین!!! اشک،هیچ،به نفع من .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال است... خیلی بیخیال... همان کسی که تمام خیال من است..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...... نمیدانم...... شاید برای تو و شاید برای دیروزم که باتو سپری می شد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقویم دنیایم این سالها پرشده است از قرمز های بی دلیل … اینجا که نباشی ، زندگی ام تا اطلاع ثانوی تعطیل میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که بی صدا قهر میکند می خواهد که بماند! که دوباره بخواهد؛ که دوباره خواسته شود! وگرنه رفتن را که بلد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشین به راه افتاد … حس میکنم اما چیزی از من به جا مانده ؛ بر روی سینه می گذارم آهسته دستم را … جای دلم خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را شکست... ولی گله ای نکردم... سهم دست بی نمک(شکستن است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده اما بلد نیست شماره اش را بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم.... دیگر دلتنگت نیستم! چشمانم به ندیدنت خیلی زود عادت کرد... من هم خیلی زود....زودتر از زود به نبودنت عادت کردم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي رآ جـآ گذآشتمـ ــ در عبور قَـطآرِ سریــع الــسیر “زمــآنــ” آیــا بآز مــی گردد زمـآنـ ؟! کـودکــی هآیمـ را در ایــستگآهِـ تولًـد ، جـآ گذآشتمـ ــ بــآز گـرد! ” مــی خوآهمـ کودَکــ ـی کنمـ…!”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي آن سوتر... جاييست كه يك دوست در آنجا دارم... هركجاهست به هرحال به هرفكر به هركار عزيزاست برايم خداياتوخودت‏"غرق سعادت دارش‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگير نباش دلت که گير بـاشد رها نمي شوي