بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـدم مـثل آدمـی کـه درد و دلـش رو تو یـه جـمـعی گـفـته..حـضار بـعـد از کـلی خـنده گـفـتن :خـیلی خـوب بـود این یـکی رو نشنیده بودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت که باران گرفت، به یاد چشمهای خیسم باش.. که دلتنگ دیدنت بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگر هزار بار هم از اول تا آخر لیست شماره های موبایلت رو چک کنی ، نتونی یک نفر رو پیدا کنی که باهاش درد و دل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو شعر خواهم گفت تو بی من چه خواهی کرد؟ اصلا یادت هست که نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تَـرڪــت ڪــرבه ؟؟؟ شَبـــ ها بہ یادِش گِـریہ میــڪنـﮯ؟! نـاراحَتـ نَباش .... یــہ روز تـو تَنهـا آرزوی زِندِگیـشـ میشـــﮯ!! ایـטּ بَــבتَــریـטּ ـاِنتِقـامــــہ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ؛ برعکس ........ برای این که میخواهمت ؛ . . . تنهایم.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يخ يه همدمي داشت هيچ وقت يخ نميزد.همدمم كجايي دارم يخ ميزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روز های دلتنگی من مثل دوست داشتن های تو کوتاه میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلتنگی نیست فقط غم هست که تورابه یادم میاورد غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت دارم هر روز جای انگشتانم را از روی صفحه گوشی پاک کنم ! آخر نوازش کردن عکس هایت عادت من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است.کمی سکوت!که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير خودمونه، بعضي ها عددي نبودن  . . وما به آنها رو به توان رسانديم. .. .. ولي ميشه بازم جذرشونو بگيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتنگــي، پيچيــده نيســــت. يــک دل.. يک آسمان.. يــک بغــض .. و آرزوهــاي تـَـرک خـورده ! به همين ســادگـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدم چه زود خر میشه! با یک "دلخوشی" با یک " هستم " با یک " نترس " با یک " نوازش " با یک " آغوش " و چه راحت خرد میشه با یک نگاه "متفاوت " با یک حرف " نامتعارف "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـدم مـثل آدمـی کـه درد و دلـش رو تو یـه جـمـعی گـفـته..حـضار بـعـد از کـلی خـنده گـفـتن :خـیلی خـوب بـود این یـکی رو نشنیده بودیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت که باران گرفت، به یاد چشمهای خیسم باش.. که دلتنگ دیدنت بود!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگر هزار بار هم از اول تا آخر لیست شماره های موبایلت رو چک کنی ، نتونی یک نفر رو پیدا کنی که باهاش درد و دل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو شعر خواهم گفت تو بی من چه خواهی کرد؟ اصلا یادت هست که نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تَـرڪــت ڪــرבه ؟؟؟ شَبـــ ها بہ یادِش گِـریہ میــڪنـﮯ؟! نـاراحَتـ نَباش .... یــہ روز تـو تَنهـا آرزوی زِندِگیـشـ میشـــﮯ!! ایـטּ بَــבتَــریـטּ ـاِنتِقـامــــہ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ؛ برعکس ........ برای این که میخواهمت ؛ . . . تنهایم.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يخ يه همدمي داشت هيچ وقت يخ نميزد.همدمم كجايي دارم يخ ميزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش روز های دلتنگی من مثل دوست داشتن های تو کوتاه میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلتنگی نیست فقط غم هست که تورابه یادم میاورد غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت دارم هر روز جای انگشتانم را از روی صفحه گوشی پاک کنم ! آخر نوازش کردن عکس هایت عادت من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است.کمی سکوت!که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير خودمونه، بعضي ها عددي نبودن  . . وما به آنها رو به توان رسانديم. .. .. ولي ميشه بازم جذرشونو بگيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتنگــي، پيچيــده نيســــت. يــک دل.. يک آسمان.. يــک بغــض .. و آرزوهــاي تـَـرک خـورده ! به همين ســادگـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدم چه زود خر میشه! با یک "دلخوشی" با یک " هستم " با یک " نترس " با یک " نوازش " با یک " آغوش " و چه راحت خرد میشه با یک نگاه "متفاوت " با یک حرف " نامتعارف "