بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادتــ؛ عــادتــ استــ همیـن روزهــــا تـــرکش میکنـم مثل سیگــــار کـه سالهـاستـــــــ نـخ آخــرش را میکشـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاعرم، من شاعر عاشقانه ترین ترانه های توام! و تکرار میکنم: وقتی تو نیستی من نمیدانم برای گم و گور شدن، به کدام جانب جهان بگریزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــوی ربنـــــای تــــو ماه دلتنگـــــی های مـــن افطار می کنمــــــ خاطرات نبـــــــــــودنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا وقتی دلتنگ می شدم یادت آرومم می کرد،اما حالا... وقتی یادت می افتم دلتنگ می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــنجری کــــه بر پشتم خورد....بویش آشنـــا بود.... عطرشـــ را خودم خریده بــودم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن با تــو... تـــو با او.... او را نمی دانم.... ولــــی میدانم....دنیایه جالــــبی داریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها که دلتنگ می شوند می افتند مثل من در روزگار خشکسالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی  ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرباريدي باران...دير‏!‏‏!‏ من مدت هاست در غم نبودن "او‏"‏ خشكيده ام...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ! ﺍﺯﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ، نفس به نفس برایت تراژدی نیست … قلب من مقتول فیلم نامه است ، شخصیت اصلی که تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــــدر فریـــاد هایــــم را سکــــوت کرده ام که اگـــــر به چشمـــانم بنگری، کـــــر میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتم قلب شکسته میخری؟ گفت: اگه ارزش داشت کسی اونو نمی شکست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خدایی که هستی رابامرگ،دوستی رایکرنگ،زندگی رابارنگ،عشق رارنگارنگ،رنگین کمان راهفت رنگ شاپرک راصدرنگ،ومرادلتنگ توافرید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادتــ؛ عــادتــ استــ همیـن روزهــــا تـــرکش میکنـم مثل سیگــــار کـه سالهـاستـــــــ نـخ آخــرش را میکشـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شاعرم، من شاعر عاشقانه ترین ترانه های توام! و تکرار میکنم: وقتی تو نیستی من نمیدانم برای گم و گور شدن، به کدام جانب جهان بگریزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــوی ربنـــــای تــــو ماه دلتنگـــــی های مـــن افطار می کنمــــــ خاطرات نبـــــــــــودنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا وقتی دلتنگ می شدم یادت آرومم می کرد،اما حالا... وقتی یادت می افتم دلتنگ می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــنجری کــــه بر پشتم خورد....بویش آشنـــا بود.... عطرشـــ را خودم خریده بــودم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن با تــو... تـــو با او.... او را نمی دانم.... ولــــی میدانم....دنیایه جالــــبی داریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها که دلتنگ می شوند می افتند مثل من در روزگار خشکسالی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی  ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرباريدي باران...دير‏!‏‏!‏ من مدت هاست در غم نبودن "او‏"‏ خشكيده ام...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯽ ﺭﻓﯿﻖ! ﺍﺯﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ، نفس به نفس برایت تراژدی نیست … قلب من مقتول فیلم نامه است ، شخصیت اصلی که تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــــدر فریـــاد هایــــم را سکــــوت کرده ام که اگـــــر به چشمـــانم بنگری، کـــــر میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی گفتم قلب شکسته میخری؟ گفت: اگه ارزش داشت کسی اونو نمی شکست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خدایی که هستی رابامرگ،دوستی رایکرنگ،زندگی رابارنگ،عشق رارنگارنگ،رنگین کمان راهفت رنگ شاپرک راصدرنگ،ومرادلتنگ توافرید...