بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده! ستون حوادث خالیست...  هنوز زنده ام بی تو! باورت میشود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرستو نبايد دل بست زيرا كه او نازك دل است و ميگريزد از ما مانند باد از سرما و فراموش ميكند تمام روزهاي با هم بودن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ﺑﺪﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدك بودن در جاده اى كه در ان هيچ بادى نميوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى يعنى فراق  فراق يعنى دلتنگى  دلتنگى يعنى تو  تو يعنى همه ى دنياى من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك آشنايى دوستانه ما با هم دست داديم ... تو فقط دست دادى و من همه چيزم را از دست دادم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آمدنت بهار دل پيدا شد/ بلبل به نوا آمد و گلها وا شد اى كاش كه رفتنت نمى ديدم من / با رفتن تو قيامتى بر پا شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد؟؟ تا من در مرور خاطراتم وقتى از كنار تو رد مى شم تنم نلرزد ... بغضم نگيرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ديگرى ديدم كه بى من شادمان بودى گمانم بود بى احساسى و تو بيش از آن بودى رها كردى مرا رفتى شكستن بود تقديرم تمام فكر من هستى به فكر ديگران بودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش كردن نيست ، گاهي فرصتي ست براي دلتنگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد غصه ها رو تا كنم * پشت پرچين نگاها جا كنم * كاش ميشد در امتداد لحظه ها * لحظه اى را نيز با تو نجوا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فراموشم كنی ميرم سراغ سرنوشت ، ميگم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت ، اگه فراموشم كني سلطان قصر غم ميشم مثل يه شمع بي فروغ لحظه به لحظه كم ميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عشقت را ...  به بیگانگان نگو !!!  چرا که این کلاغهای غریب  بر کلاه حصیری مترسک نیز  آشیانه می سازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد  جز تو کسی باب دل ما نشد  هر چه پرستو شدم و پر زدم  هم نفسی مثل تو پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تابلوهای جاده ها سرگذره پیاده ها برات پیغام گذاشتم که هیچکسو تو دنیا قدر تو دوست نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون كه نمى پرسى حالت چطور است تا مجبور نشوم دروغ بگويم كه خوبم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده! ستون حوادث خالیست...  هنوز زنده ام بی تو! باورت میشود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پرستو نبايد دل بست زيرا كه او نازك دل است و ميگريزد از ما مانند باد از سرما و فراموش ميكند تمام روزهاي با هم بودن را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ﺑﺪﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدك بودن در جاده اى كه در ان هيچ بادى نميوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى يعنى فراق  فراق يعنى دلتنگى  دلتنگى يعنى تو  تو يعنى همه ى دنياى من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك آشنايى دوستانه ما با هم دست داديم ... تو فقط دست دادى و من همه چيزم را از دست دادم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آمدنت بهار دل پيدا شد/ بلبل به نوا آمد و گلها وا شد اى كاش كه رفتنت نمى ديدم من / با رفتن تو قيامتى بر پا شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد؟؟ تا من در مرور خاطراتم وقتى از كنار تو رد مى شم تنم نلرزد ... بغضم نگيرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با ديگرى ديدم كه بى من شادمان بودى گمانم بود بى احساسى و تو بيش از آن بودى رها كردى مرا رفتى شكستن بود تقديرم تمام فكر من هستى به فكر ديگران بودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش كردن نيست ، گاهي فرصتي ست براي دلتنگ شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد غصه ها رو تا كنم * پشت پرچين نگاها جا كنم * كاش ميشد در امتداد لحظه ها * لحظه اى را نيز با تو نجوا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فراموشم كنی ميرم سراغ سرنوشت ، ميگم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت ، اگه فراموشم كني سلطان قصر غم ميشم مثل يه شمع بي فروغ لحظه به لحظه كم ميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عشقت را ...  به بیگانگان نگو !!!  چرا که این کلاغهای غریب  بر کلاه حصیری مترسک نیز  آشیانه می سازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد  جز تو کسی باب دل ما نشد  هر چه پرستو شدم و پر زدم  هم نفسی مثل تو پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تابلوهای جاده ها سرگذره پیاده ها برات پیغام گذاشتم که هیچکسو تو دنیا قدر تو دوست نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون كه نمى پرسى حالت چطور است تا مجبور نشوم دروغ بگويم كه خوبم!