بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن من مردن تدریجی بود هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کند از من ، من ناله کنم از دل ، یارب تو قضاوت کن دیوانه منم یا دل . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم گرفتم آنقدر كم ياب شوم تا دلي برايم تنگ شود. ولي افسوس فراموش شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم  آن توبه صدساله به پیمانه شکستیم  از آتش دوزخ نهراسیدیم که آن شب  ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان باد یگران صاف است و با ما ابر دارد  می شود روزی صاف با ما اما صبر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را اگر از ما خبرى نيست چه غم ، نازنينا تو چرا بی خبر از ماشده اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک درخت زندگیم سوخت ، بگذار جنگل بسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که خیلی دیره تازه میفهمی که اونیکه از همه ساکت تر بود بیشتر از همه دوست داشت ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که می شکستم، می دانستم که از کاسه شکسته آب نخواهی خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هر چه تلخی بود تجربه کردیم ولی دیدیم چیزی تلخ تر از ندیدنت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب سرخی رابه من بخشید و رفت ، ساقه ی سبزدلم راچید و رفت،عاشقی های مرا باور نکرد ، عاقبت برعشق من خندید و رفت،اشک در چشمان سردم حلقه زد بی مروت گریه ام را دید و رفت.‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد اسمش رو روش بنویسه وهرکی هم رفت,اسم رو به راحتی پاک کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مرا دوست نداشتی فریاد نزن آرام در گوشم بگو تا آهسته بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها از سنگه ، دنیا بی رنگه ، اینجوری به گوشیت نگاه نکن ، دلم برات تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را به دلم قول داده بودم نگذار بد قول شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند نگاه ها را از هم دور کنند ولی قدرت این را ندارند که یادها را از هم دور کنند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردن من مردن تدریجی بود هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کند از من ، من ناله کنم از دل ، یارب تو قضاوت کن دیوانه منم یا دل . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم گرفتم آنقدر كم ياب شوم تا دلي برايم تنگ شود. ولي افسوس فراموش شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم  آن توبه صدساله به پیمانه شکستیم  از آتش دوزخ نهراسیدیم که آن شب  ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان باد یگران صاف است و با ما ابر دارد  می شود روزی صاف با ما اما صبر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را اگر از ما خبرى نيست چه غم ، نازنينا تو چرا بی خبر از ماشده اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک درخت زندگیم سوخت ، بگذار جنگل بسوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که خیلی دیره تازه میفهمی که اونیکه از همه ساکت تر بود بیشتر از همه دوست داشت ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که می شکستم، می دانستم که از کاسه شکسته آب نخواهی خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هر چه تلخی بود تجربه کردیم ولی دیدیم چیزی تلخ تر از ندیدنت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب سرخی رابه من بخشید و رفت ، ساقه ی سبزدلم راچید و رفت،عاشقی های مرا باور نکرد ، عاقبت برعشق من خندید و رفت،اشک در چشمان سردم حلقه زد بی مروت گریه ام را دید و رفت.‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تخته سیاه نیست که هرکی اومد اسمش رو روش بنویسه وهرکی هم رفت,اسم رو به راحتی پاک کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مرا دوست نداشتی فریاد نزن آرام در گوشم بگو تا آهسته بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها از سنگه ، دنیا بی رنگه ، اینجوری به گوشیت نگاه نکن ، دلم برات تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را به دلم قول داده بودم نگذار بد قول شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند نگاه ها را از هم دور کنند ولی قدرت این را ندارند که یادها را از هم دور کنند .