بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دوباره افكارم به سوي تو پر ميكشد سنگش نزن تحمل كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيله كرده ام به تو...... نميداني پروانه شدن در اغوشت چه عالمي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی شمارشوداری امانمیتونی بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنهانیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست…؟ این که من… تو را… با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!! هنوز… دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكـنــون اگــرچــه در كــنـارم نـیـســتـی امــا بــه حـجــم تـمــام سـكــوتـی كـه در قـلـبــم گـذاشـتــی دوسـتـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر رسیدن... با هرگز نرسیدن  هیچ فرقی نمی کند وقتی تو... در هیچ کجای این جاده انتظار مرا نمی کشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ 5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﺖ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی که می رسی ، می گویی : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است تو باور نکن مثلا خود من هر روز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار !! میسوزی....!!! داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم زدن در شهر من نفرت آنگیز است .  در شهر من بجای نجابتت از اصالتت میپرسند.  مرد شهر من زن فاحشه را به دختر مطلقه ترجیح می دهد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صادقانه گفتي در خانه قلبت هيچ جايي براي من نيست من بر قلب سنگي ات بوسه مي زنم که با من صادق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی یعنی محو چشمان کسی شوی اما ندانی چشمای او چه رنگی هستند وای از اون روز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همون ماهی تنگم که واسه تنگم بزرگم تو همین روزها میفهمی که یه گوشه بی تو مردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فرامــوش کــردن کســي که با او ، همــه چيز و همــه کس را ، فرامــوش مي‌کــردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف ! جوک نگو ! فیلسوف نشو ! فقط دستمو بکش و بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم.... داشتن تو.....نه! برگشت تو......نه! فراموش کردنت.....آن هم نه! آرزویم از بین رفتن این درد عجیبی است در قلبم که پایان ندارد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دوباره افكارم به سوي تو پر ميكشد سنگش نزن تحمل كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيله كرده ام به تو...... نميداني پروانه شدن در اغوشت چه عالمي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی شمارشوداری امانمیتونی بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنهانیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چیست…؟ این که من… تو را… با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!! هنوز… دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكـنــون اگــرچــه در كــنـارم نـیـســتـی امــا بــه حـجــم تـمــام سـكــوتـی كـه در قـلـبــم گـذاشـتــی دوسـتـت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر رسیدن... با هرگز نرسیدن  هیچ فرقی نمی کند وقتی تو... در هیچ کجای این جاده انتظار مرا نمی کشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ 5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻧﺘﯿﺖ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کسی که می رسی ، می گویی : آدم فقط یکبار عاشق می شود … دروغ است تو باور نکن مثلا خود من هر روز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار !! میسوزی....!!! داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم زدن در شهر من نفرت آنگیز است .  در شهر من بجای نجابتت از اصالتت میپرسند.  مرد شهر من زن فاحشه را به دختر مطلقه ترجیح می دهد....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صادقانه گفتي در خانه قلبت هيچ جايي براي من نيست من بر قلب سنگي ات بوسه مي زنم که با من صادق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی یعنی محو چشمان کسی شوی اما ندانی چشمای او چه رنگی هستند وای از اون روز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همون ماهی تنگم که واسه تنگم بزرگم تو همین روزها میفهمی که یه گوشه بی تو مردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فرامــوش کــردن کســي که با او ، همــه چيز و همــه کس را ، فرامــوش مي‌کــردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف ! جوک نگو ! فیلسوف نشو ! فقط دستمو بکش و بغلم کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم.... داشتن تو.....نه! برگشت تو......نه! فراموش کردنت.....آن هم نه! آرزویم از بین رفتن این درد عجیبی است در قلبم که پایان ندارد!