بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××پیام های بازرگانی شبکه دلتنگی ××  به همین سادگی  به همین تـــلخی  پــودر کیکـِـِــ نبودنــه تـــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پايان بى ديدار ميترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند پشتش را بکند به دنیا پاهایش را بغل کند و بلند بلند بگوید: من دیگر بازی نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه بهترینا واسم بوده و هست ... اگه مال من نشدی حتما بهترین نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میشود نبودن هایت را زیر بالش میگذارم و شجاعت خود را زیر سوال...  دوام میاورم تا فردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه ای زیرنیم کاسه هست؛ یعنی من به او فکر می کنم ؛ او به دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان دلم براى تو آنقدر تنگ ميشود كه آغوشم برايش كهكشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان شهر ما از كوسه هم وحشي ترند، بره هاي اين حوالي گرگ را هم ميدرند، خنجري بر قلب بيمارم زدند، بي گناه بودم ولي دارم زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي قلبي نوشته بودن شكستني است مواظب باشين ولي من روي قلبم نوشتم شكسته است راحت باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل یه پروانه همش دورو ورت بودم مثل سایت تو تنهای همش پوشت سرت بودم به آتیش میکشم هرجا که می بینم ازم دوری هنوز پشت سرت هستم مثل سابق همون جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بلا آمد و کس مرا تیمار نکرد آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد گویا عشق شده سهمیه بندی که دگر موتور قلب تو خاموش شد و کار نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\" مهربانی ام \" را .. چنان گریاندند .. که بوی \" نا \" گرفت ..  مهربانی ام .. \" نامهربان \" شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم برمیگردم پشت سرم را نگاه میکنم..... دیوانه نیستم.... خنجر از پشت خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد ، هوای دل ها آلودست !!!!  اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است . . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

××پیام های بازرگانی شبکه دلتنگی ××  به همین سادگی  به همین تـــلخی  پــودر کیکـِـِــ نبودنــه تـــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پايان بى ديدار ميترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند پشتش را بکند به دنیا پاهایش را بغل کند و بلند بلند بگوید: من دیگر بازی نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه بهترینا واسم بوده و هست ... اگه مال من نشدی حتما بهترین نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میشود نبودن هایت را زیر بالش میگذارم و شجاعت خود را زیر سوال...  دوام میاورم تا فردا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه ای زیرنیم کاسه هست؛ یعنی من به او فکر می کنم ؛ او به دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان دلم براى تو آنقدر تنگ ميشود كه آغوشم برايش كهكشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان شهر ما از كوسه هم وحشي ترند، بره هاي اين حوالي گرگ را هم ميدرند، خنجري بر قلب بيمارم زدند، بي گناه بودم ولي دارم زدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي قلبي نوشته بودن شكستني است مواظب باشين ولي من روي قلبم نوشتم شكسته است راحت باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل یه پروانه همش دورو ورت بودم مثل سایت تو تنهای همش پوشت سرت بودم به آتیش میکشم هرجا که می بینم ازم دوری هنوز پشت سرت هستم مثل سابق همون جوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بلا آمد و کس مرا تیمار نکرد آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد گویا عشق شده سهمیه بندی که دگر موتور قلب تو خاموش شد و کار نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\" مهربانی ام \" را .. چنان گریاندند .. که بوی \" نا \" گرفت ..  مهربانی ام .. \" نامهربان \" شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم برمیگردم پشت سرم را نگاه میکنم..... دیوانه نیستم.... خنجر از پشت خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به احساست بیاموز نفس نکشد ، هوای دل ها آلودست !!!!  اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است . . . !