بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا را دیدم گریه میکرد  من هم با او گریستم  هر دو یک درد مشترک داشتیم……………  .  .  آدم ها……………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمی کند / یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امروز به یاد کیست که یادم نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را / بیا بنویس غمهای دلم را / قلم گفتا برو بیمار عاشق / ندارم طاقت این بار غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدايش را نازك كرده بود نه دستانش را آردى از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم،  تا در این قصه پرحادثه حاضر باشم،  تو پری باشی و تا آنسوی دریا بروی،  من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم نفس آرام باش بیدار بیدارم ، غیر از تو هر چه دارم سخت بیزارم ، خسته تر از خاکم و افتاده ام ، در کنج غربت ، از غم هجران تو بیمار بیمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوز عشق تو می نالم امروز به این درد و غمم می بالم امروز دلیل مستی ام ،ای برگی از تاک از این پس تو بگو، من لالم امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم رو به تو بخشیدم... با اینکه برای تو خیلی کم بود ، من رو بی همه چیز کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش... اگر به تو پیله کرده ام قدری طاقت بیاور پروانه می شوم و می روم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ام امشب زتنهايى مرا همراه نيست @ گر در اين خلوت بميرم هيچکس آگاه نيست @ من در اين دنيا به جز سايه ندارم همدمى @ اين رفيق نيمه راهم گاه هست و گاه نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي باخودت ، نه روزنامه ، نه چمدان.... عاشقت شدم!!!  از كجا بايد مي فهميدم مسافري!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى راگفتند ، زندگى برچند بخش است؟  گفت:كودكى و پيرى  گفتند: پس جوانى چه شد؟!  گفت: باعشق سوخت و با بى وفايى ساخت و با جدايى مرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که درد دلتو بهش بگی ؛  ولی بترس از روزی که همون بشه درد دلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤیاهایم را امشب می گذارم دم در ،  بیچاره رفتگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی از دست کسانی میرنجیم که کوشیده ایم از دست ما نرنجند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا را دیدم گریه میکرد  من هم با او گریستم  هر دو یک درد مشترک داشتیم……………  .  .  آدم ها……………….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمی کند / یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امروز به یاد کیست که یادم نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز دل گفتم قلم را / بیا بنویس غمهای دلم را / قلم گفتا برو بیمار عاشق / ندارم طاقت این بار غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدايش را نازك كرده بود نه دستانش را آردى از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم،  تا در این قصه پرحادثه حاضر باشم،  تو پری باشی و تا آنسوی دریا بروی،  من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم نفس آرام باش بیدار بیدارم ، غیر از تو هر چه دارم سخت بیزارم ، خسته تر از خاکم و افتاده ام ، در کنج غربت ، از غم هجران تو بیمار بیمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز سوز عشق تو می نالم امروز به این درد و غمم می بالم امروز دلیل مستی ام ،ای برگی از تاک از این پس تو بگو، من لالم امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم رو به تو بخشیدم... با اینکه برای تو خیلی کم بود ، من رو بی همه چیز کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش... اگر به تو پیله کرده ام قدری طاقت بیاور پروانه می شوم و می روم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ام امشب زتنهايى مرا همراه نيست @ گر در اين خلوت بميرم هيچکس آگاه نيست @ من در اين دنيا به جز سايه ندارم همدمى @ اين رفيق نيمه راهم گاه هست و گاه نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتر داشتي باخودت ، نه روزنامه ، نه چمدان.... عاشقت شدم!!!  از كجا بايد مي فهميدم مسافري!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى راگفتند ، زندگى برچند بخش است؟  گفت:كودكى و پيرى  گفتند: پس جوانى چه شد؟!  گفت: باعشق سوخت و با بى وفايى ساخت و با جدايى مرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که درد دلتو بهش بگی ؛  ولی بترس از روزی که همون بشه درد دلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤیاهایم را امشب می گذارم دم در ،  بیچاره رفتگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی از دست کسانی میرنجیم که کوشیده ایم از دست ما نرنجند