بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت چه آسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین لحظه ی زندگی چیه؟وقتی بفهمی واسه کسی که تموم زندگیته فقط یک تجربه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هرچه از نگاه تو دور شدم به تو نزديكتر شدم!  و حالا...  و حالا كه در مني اوج دوري ماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای سازشون میاد اون طرف ها عروسیه سهم من از این جشن شاد یک آه و یک دلسوزیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امروز دلم ساز غمگين ميزند *در درون ميجوشد و تار جدايى ميزند* لحظه ها در گذرند زندگي هم غمنامه خود ميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اقرار می کرد که دوستم دارد اما غافل بودم ازاینکه می گویداغراق می کنم که دوستت دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس من است شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مرگم هیچ نمیترسم اگر دنیا سرم ریزد / از این ترسم که بعد از مرگ گلم را دیگری بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى نميدانم  چه پیامى را بهانه کنم  تا از حال انکه دلم با اوست  آگاه شوم  این بار که دلتنگى را بهانه  کردم، فردا را چه کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاههای سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کودکیم یادش بخیر...  قهر میکردیم تا قیامت و لحظه ای بعد قیامت میشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میبافم تو هم میبافی من کلاه تا سرت را گرم کنم / تو دروغ تا دلم را گرم کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلوع خورشید عشق میشود شروع با غروب خورشید عشق میشود تمام چه شروع زیبایی و چه پایان دل انگیزی ای کاش همیشه همین گونه بود و جایش خالی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم؛ فقط قلبم خیلی شکسته، میترسم نتونم تکه هاشو کنار هم نگه دارم و تو از لابه لاش بیافتی بیرون؛اون وقته که دیگه نمیدونم کی سرقبرم شمع روشن میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افساردلم دست خدا بود چنين شد! اي واي اگر دست خودم بود چه ميشد! مقصود دلم مهر و وفا بود چنين گشت! گر مقصد من جور و جفا بود چه ميشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خزان بنشست و گل با بادها رفت چه آسان میشود از یادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین لحظه ی زندگی چیه؟وقتی بفهمی واسه کسی که تموم زندگیته فقط یک تجربه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هرچه از نگاه تو دور شدم به تو نزديكتر شدم!  و حالا...  و حالا كه در مني اوج دوري ماست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای سازشون میاد اون طرف ها عروسیه سهم من از این جشن شاد یک آه و یک دلسوزیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز امروز دلم ساز غمگين ميزند *در درون ميجوشد و تار جدايى ميزند* لحظه ها در گذرند زندگي هم غمنامه خود ميزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اقرار می کرد که دوستم دارد اما غافل بودم ازاینکه می گویداغراق می کنم که دوستت دارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس من است شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مرگم هیچ نمیترسم اگر دنیا سرم ریزد / از این ترسم که بعد از مرگ گلم را دیگری بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى نميدانم  چه پیامى را بهانه کنم  تا از حال انکه دلم با اوست  آگاه شوم  این بار که دلتنگى را بهانه  کردم، فردا را چه کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاههای سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ کودکیم یادش بخیر...  قهر میکردیم تا قیامت و لحظه ای بعد قیامت میشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میبافم تو هم میبافی من کلاه تا سرت را گرم کنم / تو دروغ تا دلم را گرم کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلوع خورشید عشق میشود شروع با غروب خورشید عشق میشود تمام چه شروع زیبایی و چه پایان دل انگیزی ای کاش همیشه همین گونه بود و جایش خالی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم؛ فقط قلبم خیلی شکسته، میترسم نتونم تکه هاشو کنار هم نگه دارم و تو از لابه لاش بیافتی بیرون؛اون وقته که دیگه نمیدونم کی سرقبرم شمع روشن میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افساردلم دست خدا بود چنين شد! اي واي اگر دست خودم بود چه ميشد! مقصود دلم مهر و وفا بود چنين گشت! گر مقصد من جور و جفا بود چه ميشد