بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه از کوی تو بیرون نرود پای خیالم...  نکند فرق بحالم! چه برانی.. چه بخوانی.. چه به اوجم برسانی.. چه به خاکم بکشانی.. نه من آنم که برنجم!!! نه تو آنی که برانی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفتی زدلم حسرت روی تو نرفت ، در این خانه به امید تو باز است هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم , کم رنگ است ولی دورنگ نیست جای ِ خالیت پر نمیشود دیگر؛ حتی…با خودت! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و برنگشتی بهت قول نمیدم منتظرت میمونم اما ازت یه خواهش دارم وقتی اومدی یه شاخه گل رو قبرم بزاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که نمی روی ، اما از آمدنت هم خبری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانی به حساب سادگیم بگذاری که با تمام کم لطفی هایت هنوز دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود تا مردمش به جای اینهمه خیانت با وفا بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلت را از شیشه بساز ولی به سنگها بگو دلم از فولاد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين دلتنگيهاي من را هيچ باراني آرام نميكند فكري كن اشك ما طعنه ميزند به باران رحمتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان با من نمیسازند و من با مردمان / حکم کن گناه و تقصیر از من است یا مردمان  عاقلان گویند که همرنگ جماعت باشم / شرمم آید گر شوم همرنگ این نامردمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك آشنايى دوستانه ، ما با هم دست داديم...  تو فقط دست دادى و من...  همه چيزم را از دست دادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شني اندازه ميگيرم...  يك صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود ...  صدا اشتباه نبود ...  صدا همان صدا بود ...  چیزی دیگر انگار عوض شده بود ....  چیزی شبیه دل ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى بلندترين ستون تخت جمشيد مى نويسم"دلم برات تنگ شده"بعد همون ستونو ميكنم میزنم تو سرت تا بفهمى دل تنگى چه دردى داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند ; به جای اینکه گوسفند بدزدند به نی چوپان گوش میدهند و گریه میکنند..... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه از کوی تو بیرون نرود پای خیالم...  نکند فرق بحالم! چه برانی.. چه بخوانی.. چه به اوجم برسانی.. چه به خاکم بکشانی.. نه من آنم که برنجم!!! نه تو آنی که برانی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه رفتی زدلم حسرت روی تو نرفت ، در این خانه به امید تو باز است هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم , کم رنگ است ولی دورنگ نیست جای ِ خالیت پر نمیشود دیگر؛ حتی…با خودت! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و برنگشتی بهت قول نمیدم منتظرت میمونم اما ازت یه خواهش دارم وقتی اومدی یه شاخه گل رو قبرم بزاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که نمی روی ، اما از آمدنت هم خبری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانی به حساب سادگیم بگذاری که با تمام کم لطفی هایت هنوز دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود تا مردمش به جای اینهمه خیانت با وفا بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلت را از شیشه بساز ولی به سنگها بگو دلم از فولاد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين دلتنگيهاي من را هيچ باراني آرام نميكند فكري كن اشك ما طعنه ميزند به باران رحمتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان با من نمیسازند و من با مردمان / حکم کن گناه و تقصیر از من است یا مردمان  عاقلان گویند که همرنگ جماعت باشم / شرمم آید گر شوم همرنگ این نامردمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در يك آشنايى دوستانه ، ما با هم دست داديم...  تو فقط دست دادى و من...  همه چيزم را از دست دادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شني اندازه ميگيرم...  يك صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود ...  صدا اشتباه نبود ...  صدا همان صدا بود ...  چیزی دیگر انگار عوض شده بود ....  چیزی شبیه دل ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى بلندترين ستون تخت جمشيد مى نويسم"دلم برات تنگ شده"بعد همون ستونو ميكنم میزنم تو سرت تا بفهمى دل تنگى چه دردى داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند ; به جای اینکه گوسفند بدزدند به نی چوپان گوش میدهند و گریه میکنند..... !