بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم ... روزگارت گر که بی من بگذرد خوش باش... ای تو را چشمان من دلتنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است... خسته ام خسته از این خواب بلند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندن باید رفت... گاه در قلب کسی... گاه از قلب کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در تو خلاصه کردم ای کاش می شد یکبار .... تنها همین یکبار تکرار می شدی تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدستت نامه ای نگاهت کاش نگاهم بود ، وقتی که رفتی نامه کنار عکست افتاده بود، شاید دیگه تو قلبت جایی واسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست ، دلی دارم که اوهم کاره ای نیست ، نصیبم ازجهان تکرار درد است،چه باید کرد گویی چاره ای نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستانها باورميكنم هستم ، از بخار دهانم و از ردپاهايم روي برف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغت ها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ، دلتنگی یعنی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار بارون که گیج و داغونم ببار که دیگه نمیتونم واسش گریه بریده امونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آیینه ها صدات کردم نبودی باز خودم رو گم کردم / جاده همسفر نبود،بیمار دیدار / انگاری کلام ماست خدانگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردم دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد وابستگی ام را به تو باور کردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از دست این مردم زنده کش مرده پرست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که صدای قار قار باشد چگونه انتظار شنیدن صدای مظلوم قاصدک را داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر یکی از چشمانــــــــــم را کبود کـــــــــرده مشتـــــــــــ بزرگ روزگــــــــــار . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روييدن خار در بلندي فهميدم / كه ناكس كس نمي گردد بدين بالا نشيني ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم تا ازحال آنکه روحم با اوست آگاه شوم،اینبار دلتنگی را بهانه کردم،فردا چه کنم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم ... روزگارت گر که بی من بگذرد خوش باش... ای تو را چشمان من دلتنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخ ترین خواب من است... خسته ام خسته از این خواب بلند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندن باید رفت... گاه در قلب کسی... گاه از قلب کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در تو خلاصه کردم ای کاش می شد یکبار .... تنها همین یکبار تکرار می شدی تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدستت نامه ای نگاهت کاش نگاهم بود ، وقتی که رفتی نامه کنار عکست افتاده بود، شاید دیگه تو قلبت جایی واسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست ، دلی دارم که اوهم کاره ای نیست ، نصیبم ازجهان تکرار درد است،چه باید کرد گویی چاره ای نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستانها باورميكنم هستم ، از بخار دهانم و از ردپاهايم روي برف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغت ها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ، دلتنگی یعنی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار بارون که گیج و داغونم ببار که دیگه نمیتونم واسش گریه بریده امونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آیینه ها صدات کردم نبودی باز خودم رو گم کردم / جاده همسفر نبود،بیمار دیدار / انگاری کلام ماست خدانگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردم دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد وابستگی ام را به تو باور کردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از دست این مردم زنده کش مرده پرست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که صدای قار قار باشد چگونه انتظار شنیدن صدای مظلوم قاصدک را داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر یکی از چشمانــــــــــم را کبود کـــــــــرده مشتـــــــــــ بزرگ روزگــــــــــار . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از روييدن خار در بلندي فهميدم / كه ناكس كس نمي گردد بدين بالا نشيني ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم تا ازحال آنکه روحم با اوست آگاه شوم،اینبار دلتنگی را بهانه کردم،فردا چه کنم؟