بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خندهايم را نذركردم كه گريه ام نگيرد اما واى از شبها هواى آغوشت ديوانه ام ميكند و من دراشک غرق ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به شانه من بگذار و آرام بگو دوستت دارم...... از چه میترسی؟! فردا دوباره میتوانی انکار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته دلت بخواد سرت رو بازبه دیواری تکیه بدی که یه  بار زیر آوار خیانتش همه وجودت له شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام خدا خدا کنم تو جای من شو ، صدای من نمیرسه صدای من شو، چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه ، گریه دل شکسته ها چقدر می ارزه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به اندازه تک تک شبها دلم گرفت ، در التهاب کهنه غمها دلم گرفت ، انگار بغض تازه ای از نو شکسته شد ، در ازدهام خیس ورقها دلم گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه، نیازی به فریادت نیست.. واسه اشک ریختنم سکوت توکافیه، نیازی به قهر نیست.. برای مردنم حرف رفتنت کافیه، نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميترسم بميرم و نتوانم لبهايت را ببوسم ، نميخواهم در حسرت طعم شيرين لبهايت بسوزم. دنيا بي وفاست. ميترسم اين دنياي بي وفا مرا از تو بگيرد، ميترسم همين روزها قلبم آرام بميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من،عشق،خدا،عقربه های ساعت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز تلاش ميكنم در خاطرم بماند و تو هر روز تلاش ميكني فراموش كني؛ چه بلاتكليفند خاطراتمان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اينجا تا ته دنيا خدا حافظ اهاي دلتنگي فردا خداحافظ يه خواهش مي كنم حرف منوگوش كن تمام خاطره هامو فراموش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عادت مي كنند به هرچيزي حتي به خنجرهايي كه از پشت مي خورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است........ بعد از سالها جست و جو .... نیمه ی گمشده ات را کامل ببینی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ان پنجره رو به افق ، پشت دروازه تردید وخیال ، لابه لای تن عریانی بی ، من در اندیشه انم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم وبس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان تمام آلات موسیقی دلم فقط شور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شب هایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم . . . بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. آنقــدر مرا سرد کرد ؛ از خودش .. از عشق .. کــه حالا بــه جای دلبستن ، یخ بسته ام! آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد .. لیز می خوریــد ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خندهايم را نذركردم كه گريه ام نگيرد اما واى از شبها هواى آغوشت ديوانه ام ميكند و من دراشک غرق ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به شانه من بگذار و آرام بگو دوستت دارم...... از چه میترسی؟! فردا دوباره میتوانی انکار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته دلت بخواد سرت رو بازبه دیواری تکیه بدی که یه  بار زیر آوار خیانتش همه وجودت له شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام خدا خدا کنم تو جای من شو ، صدای من نمیرسه صدای من شو، چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه ، گریه دل شکسته ها چقدر می ارزه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به اندازه تک تک شبها دلم گرفت ، در التهاب کهنه غمها دلم گرفت ، انگار بغض تازه ای از نو شکسته شد ، در ازدهام خیس ورقها دلم گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شکستن من یه اخم کافیه، نیازی به فریادت نیست.. واسه اشک ریختنم سکوت توکافیه، نیازی به قهر نیست.. برای مردنم حرف رفتنت کافیه، نیازی به انجامش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميترسم بميرم و نتوانم لبهايت را ببوسم ، نميخواهم در حسرت طعم شيرين لبهايت بسوزم. دنيا بي وفاست. ميترسم اين دنياي بي وفا مرا از تو بگيرد، ميترسم همين روزها قلبم آرام بميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من،عشق،خدا،عقربه های ساعت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز تلاش ميكنم در خاطرم بماند و تو هر روز تلاش ميكني فراموش كني؛ چه بلاتكليفند خاطراتمان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اينجا تا ته دنيا خدا حافظ اهاي دلتنگي فردا خداحافظ يه خواهش مي كنم حرف منوگوش كن تمام خاطره هامو فراموش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عادت مي كنند به هرچيزي حتي به خنجرهايي كه از پشت مي خورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است........ بعد از سالها جست و جو .... نیمه ی گمشده ات را کامل ببینی...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ان پنجره رو به افق ، پشت دروازه تردید وخیال ، لابه لای تن عریانی بی ، من در اندیشه انم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم وبس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از میان تمام آلات موسیقی دلم فقط شور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شب هایی که از نیامدنش دلگیر نمی شوم . . . بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. آنقــدر مرا سرد کرد ؛ از خودش .. از عشق .. کــه حالا بــه جای دلبستن ، یخ بسته ام! آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد .. لیز می خوریــد ..!