بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران ! اما این بار بی ترانه. گریه های بی بهانه. میخورد بر سقف قلبم. یادم آید روی ماهت. باورت شاید نباشد. که دلم تنگ است برایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیره من نیست که بعد از تو او می آید این قانون قواعد دستوری است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شکستنی رفع بلاست ، ای دل تحمل کن شاید حکمتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم از تو دور بشم ، یه قطره اشک رو گونمه... اونقدر از تو دور بشم ، که دنیا رو آب ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلم نشستم اینجا سر شاه راهی که رفتی ، غربت لحظه ای را دیدم که دستهاشو گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی ازسردی یک نگاه.... میتوان آتش گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هايم ياد تو ميچكد ، اگر بارانش بند آيد، از اين خانه ميروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گريستم، تا نوازشم كند، پرسيد فرزندم حوايت كو؟ اشكهايم را پاك كردم و به او گفتم در آغوش ادم ديگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوايت دستان سنگيني داشت وقتي به سرم زد فهميدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنيايی كه براي يك تكه سيب تمام بهشتيان زمين گير شده اند چه انتظار غريبي است عدالت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین حالت جدایي روزي است که شیرین ترین لحظاتت با آنکه دوستش داري سپري شود بي خبراز اینکه فردا و فرداھا دیگر او را نخواھی دید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به  حرمت خاطرمون به دوری فاصلمون به پاکی رابطمون دلتنگتم ای مهربون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديكه بين من و تو نه نفرتي هست نه عشقي . قرارمون باشه يه روزي يه جاي اتفاقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نادیدنی بود از مردم دنیا دیدم باورم گشت آرامش نابینا از چیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، من می روم آخر تو بمان با مترسک های دست خویش برقصان هر وقت ببر هر جا و بزن بر سنگ وجدانت آرام تنها \"آدمند\" آنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود این انسانهای ذهن بسته را به بهشت ببری؟ می خواهم قدری در زمین زندگی کنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران ! اما این بار بی ترانه. گریه های بی بهانه. میخورد بر سقف قلبم. یادم آید روی ماهت. باورت شاید نباشد. که دلم تنگ است برایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیره من نیست که بعد از تو او می آید این قانون قواعد دستوری است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شکستنی رفع بلاست ، ای دل تحمل کن شاید حکمتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدم از تو دور بشم ، یه قطره اشک رو گونمه... اونقدر از تو دور بشم ، که دنیا رو آب ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلم نشستم اینجا سر شاه راهی که رفتی ، غربت لحظه ای را دیدم که دستهاشو گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی ازسردی یک نگاه.... میتوان آتش گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هايم ياد تو ميچكد ، اگر بارانش بند آيد، از اين خانه ميروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خدا گريستم، تا نوازشم كند، پرسيد فرزندم حوايت كو؟ اشكهايم را پاك كردم و به او گفتم در آغوش ادم ديگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوايت دستان سنگيني داشت وقتي به سرم زد فهميدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنيايی كه براي يك تكه سيب تمام بهشتيان زمين گير شده اند چه انتظار غريبي است عدالت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین حالت جدایي روزي است که شیرین ترین لحظاتت با آنکه دوستش داري سپري شود بي خبراز اینکه فردا و فرداھا دیگر او را نخواھی دید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به  حرمت خاطرمون به دوری فاصلمون به پاکی رابطمون دلتنگتم ای مهربون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديكه بين من و تو نه نفرتي هست نه عشقي . قرارمون باشه يه روزي يه جاي اتفاقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نادیدنی بود از مردم دنیا دیدم باورم گشت آرامش نابینا از چیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، من می روم آخر تو بمان با مترسک های دست خویش برقصان هر وقت ببر هر جا و بزن بر سنگ وجدانت آرام تنها \"آدمند\" آنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود این انسانهای ذهن بسته را به بهشت ببری؟ می خواهم قدری در زمین زندگی کنم...