بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــבآیــا مــטּ را از خاڪـ ساختـہ اے یا از شیشـہ...؟؟؟!!!ڪــہ حتے با یڪـ اسم متلاشے میشومـــ...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــטּـجا اتــاقـــ مــטּ استـــ وقتے وارב شدے اטּـقــבر ڪـوچڪـ میشــود ڪہ בیــگر جایے براے نشــستــن باقے טּـخواهـــב ماטּـב مــگـــر בر اغـــوشـــ مــטּ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بعد کلی چشم به انتظاری بگی هیچ حرفی نداری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنکی یعنی:دقیقه به دقیقه گوشیتو چک کنی و وانمود کنیداری ساعتتو میبینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ، ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ : ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : گذشته بر نمی گرده..........تو از من گذشتی و دیگه بر نمی گردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیــــــــــــــــــــــــــــــ همون مکثیه که رواسمش میکنیــــــــــــــــــ وقتی شماره های گوشیتو میاری پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودي و ميديدي وقت دلتنگي يك اه چقدر وزن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـــضـــی وقتهــآاز شدت دلتنگیــــ گریهــ کهــــ هیچ...!!!  دلــ♥ــَت می خــوآهــَد: هــآی هــــآی بمیــــری.....!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟دیگر صدای نفسم نمی آید,به دار کشیده مرا بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیم تمام نمیشود همین که فکر میکنم دیگر من و تو دیگر ما نخواهیم شد دلتنگم برای روزهای باتو بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یـــخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتـنگـــــم … هــــــمـــین ! و ایــــــن نیــــــاز به هــــیچ زبـــان شاعــــرانه ای نــــدارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما كه نشديم هيچ ... من نيمى از خودم را هم باختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زمانی کابوس که میدیدم تو بودی که آرومم میکردی حالا....کجایی...ببینی...؟ شدی دلیل کابوسام...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــבآیــا مــטּ را از خاڪـ ساختـہ اے یا از شیشـہ...؟؟؟!!!ڪــہ حتے با یڪـ اسم متلاشے میشومـــ...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــטּـجا اتــاقـــ مــטּ استـــ وقتے وارב شدے اטּـقــבر ڪـوچڪـ میشــود ڪہ בیــگر جایے براے نشــستــن باقے טּـخواهـــב ماטּـב مــگـــر בر اغـــوشـــ مــטּ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بعد کلی چشم به انتظاری بگی هیچ حرفی نداری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنکی یعنی:دقیقه به دقیقه گوشیتو چک کنی و وانمود کنیداری ساعتتو میبینی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ، ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ : ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : گذشته بر نمی گرده..........تو از من گذشتی و دیگه بر نمی گردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیــــــــــــــــــــــــــــــ همون مکثیه که رواسمش میکنیــــــــــــــــــ وقتی شماره های گوشیتو میاری پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودي و ميديدي وقت دلتنگي يك اه چقدر وزن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعـــضـــی وقتهــآاز شدت دلتنگیــــ گریهــ کهــــ هیچ...!!!  دلــ♥ــَت می خــوآهــَد: هــآی هــــآی بمیــــری.....!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟دیگر صدای نفسم نمی آید,به دار کشیده مرا بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگیم تمام نمیشود همین که فکر میکنم دیگر من و تو دیگر ما نخواهیم شد دلتنگم برای روزهای باتو بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یـــخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتـنگـــــم … هــــــمـــین ! و ایــــــن نیــــــاز به هــــیچ زبـــان شاعــــرانه ای نــــدارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ما كه نشديم هيچ ... من نيمى از خودم را هم باختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زمانی کابوس که میدیدم تو بودی که آرومم میکردی حالا....کجایی...ببینی...؟ شدی دلیل کابوسام...