بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنياي عجيبي است ... همه ميگويند،حرف دلت را بزن ... اما ، هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد كه ميگيرد قلبم... لبخند ميزنم!! يادگارى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست كه برچوبه تيرباران زندگي آويزانم، و از شليك خبري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد كرد .از خودش از عشق.....كه حالا جاي دلبستن يخ بستم.....آهاي رو احساسم پا نذارين ليز ميخورين.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونی شو ببار واسم آخه دارم میشم کویر دلم برات چه تنگ شده تورو میخواد فقط همین نمیدونم شاید دلم دیگه شده بهونه گیر هرچی که هست فقط خدا اونو یه وقت ازم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روزي رفتي و بر نگشتي بهت قول نميدم كه منتظرت مي مونم اما ازت يه خواهش دارم وقتي اومدي يه شاخه گل روي قبرم بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های دیدار با همه زیبایی گاه پراز دلتنگی ست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلي بستم به آن عهدي كه بستي تو آخر هر دو را با هم شكستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگه دار گاهی سبک نشوی ، سنگین تری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو یارم به هم وابسته بودیم / کبوترهای یک گلدسته بودیم به هم بستیم پیمان تا قیامت / نگو که هر دو خالی بسته بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتراست / توی قران خوانده ام یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامَصَصــ ب احْســــآس اسْتـ ... مَــزْرَعــه كـه نیســت هــِــی شُــخمَـــش مـیزَنــی لَعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را به باران هدیه کردم // تمام زندگی را گریه کردم // نبودی در فراق شانه هایت // به هر خاکی رسیدم تکیه کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "سرفم" میگيره؛ همه با ليوان آب به سراغم ميان.... ((اما وقتی "دلم" میگيره....... ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنياي عجيبي است ... همه ميگويند،حرف دلت را بزن ... اما ، هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد كه ميگيرد قلبم... لبخند ميزنم!! يادگارى توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمت كه نخواستنت را نديدم تو آنقدر نخواستي كه هيج جيز از من نديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست كه برچوبه تيرباران زندگي آويزانم، و از شليك خبري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد كرد .از خودش از عشق.....كه حالا جاي دلبستن يخ بستم.....آهاي رو احساسم پا نذارين ليز ميخورين.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونی شو ببار واسم آخه دارم میشم کویر دلم برات چه تنگ شده تورو میخواد فقط همین نمیدونم شاید دلم دیگه شده بهونه گیر هرچی که هست فقط خدا اونو یه وقت ازم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روزي رفتي و بر نگشتي بهت قول نميدم كه منتظرت مي مونم اما ازت يه خواهش دارم وقتي اومدي يه شاخه گل روي قبرم بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های دیدار با همه زیبایی گاه پراز دلتنگی ست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلي بستم به آن عهدي كه بستي تو آخر هر دو را با هم شكستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگه دار گاهی سبک نشوی ، سنگین تری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو یارم به هم وابسته بودیم / کبوترهای یک گلدسته بودیم به هم بستیم پیمان تا قیامت / نگو که هر دو خالی بسته بودیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است / بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتراست / توی قران خوانده ام یعقوب یادم داده است / دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامَصَصــ ب احْســــآس اسْتـ ... مَــزْرَعــه كـه نیســت هــِــی شُــخمَـــش مـیزَنــی لَعنَتـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را به باران هدیه کردم // تمام زندگی را گریه کردم // نبودی در فراق شانه هایت // به هر خاکی رسیدم تکیه کردم