بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میرود،نمیداند اما آنکه بدرقه میکند میداند کاسه ی آب معجزه نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این‌روزها دلم بیمار است.. هی دارد بالا می‌آورد پس‌مانده‌های تو را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی كه شكستي را گــــچ چاره نكرد... گـــــل گرفتمش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام سخت درهم است، فيثاغورثي پيدا كنيد اين مسئله را حل كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خياط خوبي ست روزگار، اما دل مرا، به عمد يا سهو، نميدانم. . .!! شايد بي هوا، تنگ به سينه ام كوك زد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب... خسته تر از هر روز بودم
 كاش ميشد گوشه اي مي نوشتم 
خدايا خيلي خسته ام 
فردا صبح بيدارم نكـــــــن.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولي زخم جفايت نرود / تاثيردو چشم بي وفايت نرود / فرشي زدل شكسته انداخته ام / آهسته بيا شيشه به پايت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشك نشان دل شكستگي است، هر سكوت نشان تنهايي است، هر لبخند نشان مهرباني است، هر پيام نشاني از دلتنگي من براي توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در معرفت يكتا نبودي اگرغارتگر دلها نبودي، دلم بيهوده دلتنگت نمي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد ميكند انگار خام بودند خيالهايى كه به خوردم داده بودى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد تو به عشق نميرسيد، غرورم را زير پايت گذاشتم كه برسد؛ اما باز هم نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پايان من نيست آغاز بي لياقتي توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشعارم هم تو را كنار گذاشته ام، ببين فراموشي انسان هاي بي لياقت كار چندان مشكلي نيست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که با لبخند تو بیدار میشوم این روز هر زمان که میخواهد باشد فقط باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاس که باعث میشن آدمادلتنگ بشن،به خاطرتمام خوبیهات دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند . انگار خام بودند خیال هایی که به خوردم داده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میرود،نمیداند اما آنکه بدرقه میکند میداند کاسه ی آب معجزه نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این‌روزها دلم بیمار است.. هی دارد بالا می‌آورد پس‌مانده‌های تو را ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی كه شكستي را گــــچ چاره نكرد... گـــــل گرفتمش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام سخت درهم است، فيثاغورثي پيدا كنيد اين مسئله را حل كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خياط خوبي ست روزگار، اما دل مرا، به عمد يا سهو، نميدانم. . .!! شايد بي هوا، تنگ به سينه ام كوك زد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب... خسته تر از هر روز بودم
 كاش ميشد گوشه اي مي نوشتم 
خدايا خيلي خسته ام 
فردا صبح بيدارم نكـــــــن.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان رفته ولي زخم جفايت نرود / تاثيردو چشم بي وفايت نرود / فرشي زدل شكسته انداخته ام / آهسته بيا شيشه به پايت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشك نشان دل شكستگي است، هر سكوت نشان تنهايي است، هر لبخند نشان مهرباني است، هر پيام نشاني از دلتنگي من براي توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در معرفت يكتا نبودي اگرغارتگر دلها نبودي، دلم بيهوده دلتنگت نمي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد ميكند انگار خام بودند خيالهايى كه به خوردم داده بودى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد تو به عشق نميرسيد، غرورم را زير پايت گذاشتم كه برسد؛ اما باز هم نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط زدن بر من پايان من نيست آغاز بي لياقتي توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشعارم هم تو را كنار گذاشته ام، ببين فراموشي انسان هاي بي لياقت كار چندان مشكلي نيست