بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که خودم بودم کوچه پر از ترانه بود چشام یه برق دیگه داشت درختا پر جوانه بود من بودم و بنفشه ها یه پشت بوم یه خاطره دل جوونم می تپید پشت حصار پنجره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا؛ قدم نمیزند زمین؛ سکوت میکند غزل؛ بدون تو یعنی همین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت مدت هاست درکنارم نیست امایادتومهمان همیشگی قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خودم رو گول بزنم،همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم:فراموش یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: یادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دل به کی دادم / به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه / واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد، که بر نمی گردی تو هیچوقت نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها ، دلتنگ ترین بنده ات را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستی اگر سوز شبانروز مرا / دامن نزدی آتش جانسوز مرا از خنده دیروز حکایت چه کنی / بازآی و ببین گریه امروز مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرحم نشد / ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد در گلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی / از هزاران گل، گلی همچون وفا پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســــرت ، یعنی خواستن تـــــــو كه داشتن نمی شود هیـــچوقـــــــــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از عشق تو شد این جمله.......تلفن همراه مشترک مورد نظر شما خاموش میباشدthe mobile set is off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي بيشترازاينكه تودردم رانميداني/به چشمم خيره ميماني نگاهم رانميخواني/به من گفتي چراسنگي؟چرااينگونه دلتنگي؟من ازدردتوميميرم نگوديگرنميداني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرراهت که میروی مراهم جمع کن بگذارپشت در…بدجورشکسته م!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده میگویم… دلم یک خوب می خواهد نه یک عالیه عالی نه اینکه بهترین باشد دلم یک خوب می خواهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام دنیا را نردبان کنی، دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که خودم بودم کوچه پر از ترانه بود چشام یه برق دیگه داشت درختا پر جوانه بود من بودم و بنفشه ها یه پشت بوم یه خاطره دل جوونم می تپید پشت حصار پنجره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمیکشد هوا؛ قدم نمیزند زمین؛ سکوت میکند غزل؛ بدون تو یعنی همین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورآرامت مدت هاست درکنارم نیست امایادتومهمان همیشگی قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خودم رو گول بزنم،همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم:فراموش یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: یادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دل به کی دادم / به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه دلش سنگه / واسه سنگه دلم تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد، که بر نمی گردی تو هیچوقت نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها ، دلتنگ ترین بنده ات را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستی اگر سوز شبانروز مرا / دامن نزدی آتش جانسوز مرا از خنده دیروز حکایت چه کنی / بازآی و ببین گریه امروز مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرحم نشد / ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد در گلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی / از هزاران گل، گلی همچون وفا پیدا نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســــرت ، یعنی خواستن تـــــــو كه داشتن نمی شود هیـــچوقـــــــــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از عشق تو شد این جمله.......تلفن همراه مشترک مورد نظر شما خاموش میباشدthe mobile set is off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دردي بيشترازاينكه تودردم رانميداني/به چشمم خيره ميماني نگاهم رانميخواني/به من گفتي چراسنگي؟چرااينگونه دلتنگي؟من ازدردتوميميرم نگوديگرنميداني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرراهت که میروی مراهم جمع کن بگذارپشت در…بدجورشکسته م!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده میگویم… دلم یک خوب می خواهد نه یک عالیه عالی نه اینکه بهترین باشد دلم یک خوب می خواهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام دنیا را نردبان کنی، دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد...