بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دفعه با خودم عهد کردم که حداقل اگر نمیتوانم فراموشت کنم،به کس دیگری دل ببندم اما... هیچکس به خوبی تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، دلم خیلی برای لحظه های با تو بودن تنگ شده کاش می شد که من و تو ما بشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیـــچ چیــزّ بچــگی پشیمون نیستــــم... جُز اینکه دِلَم میخواست زودتر بزرگـــ شــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوتا عاشق از هم جدا میشن … دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن … چون به قلب همدیگه زخم زدن … نمیتونن دشمن همدیگه باشن … چون زمانی عاشق بودن … تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همیشه یک نفر نیست … یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز پاییز دلم برای تو تنگ می شود ، چه دلتنگی عظیمی را به دوش می کشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه تو نبودی می گفتی تا تش میمونی حالا چی شده چرا نامهربونی چی شد دلت هوایی شد و یهویی پر زد و رفت رو بوم به غریبه سر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم تنگ شده واسه شنیدن تپش های پر اشتیاق قلبت … که نفس هام رو به احترامش نگه میداشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سرد است... وقتی دلتنگتم و نیستی...!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ، گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبری بادل بری دل ازکفم دزدیدورفت هرچه نالیدم زدل سنگدل نشنیدورفت گفتمش ای دلربادلبرزدل بردن چه سودازته دل برمن دیوانه دل خندیدورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ان نیست که ناگاه تورادرگیردمرگ ان است که دلبرزتودل برگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است، دلم برای رفیقان بی ریا تنگ است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلتنگ کسی باشی که براش مهم نباشی،بخوای فراموشش کنی اما نتونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل... این واژه ی بی نقطه گاه به وسعت یک دنیا برایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر است از جای خالیت در چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــرد خواهد شد ، روزها، بی آغوش ِ من بَر تن کن ... دروغ هایی را که بافــتی !!............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دفعه با خودم عهد کردم که حداقل اگر نمیتوانم فراموشت کنم،به کس دیگری دل ببندم اما... هیچکس به خوبی تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم ، دلم خیلی برای لحظه های با تو بودن تنگ شده کاش می شد که من و تو ما بشیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیـــچ چیــزّ بچــگی پشیمون نیستــــم... جُز اینکه دِلَم میخواست زودتر بزرگـــ شــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دوتا عاشق از هم جدا میشن … دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن … چون به قلب همدیگه زخم زدن … نمیتونن دشمن همدیگه باشن … چون زمانی عاشق بودن … تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همیشه یک نفر نیست … یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز پاییز دلم برای تو تنگ می شود ، چه دلتنگی عظیمی را به دوش می کشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه تو نبودی می گفتی تا تش میمونی حالا چی شده چرا نامهربونی چی شد دلت هوایی شد و یهویی پر زد و رفت رو بوم به غریبه سر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم تنگ شده واسه شنیدن تپش های پر اشتیاق قلبت … که نفس هام رو به احترامش نگه میداشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سرد است... وقتی دلتنگتم و نیستی...!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ، گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبری بادل بری دل ازکفم دزدیدورفت هرچه نالیدم زدل سنگدل نشنیدورفت گفتمش ای دلربادلبرزدل بردن چه سودازته دل برمن دیوانه دل خندیدورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ان نیست که ناگاه تورادرگیردمرگ ان است که دلبرزتودل برگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است، دلم برای رفیقان بی ریا تنگ است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلتنگ کسی باشی که براش مهم نباشی،بخوای فراموشش کنی اما نتونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل... این واژه ی بی نقطه گاه به وسعت یک دنیا برایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر است از جای خالیت در چشمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــرد خواهد شد ، روزها، بی آغوش ِ من بَر تن کن ... دروغ هایی را که بافــتی !!............