بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست پیامهایت نمیرسند.سیم بانان را خبر کن شاید کاجی افتاده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که سپری میشوند یاد تو را با خود می برند حسادت میکنم به این روزها که حتی یادی از تورا با خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ! برای کسی که مدتهاست، بی آن که باشد، هـر لحـظه، زنـدگی اش کـرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم کشیده ام بر دیوار اتاق بس که لحظه های دور بودنت را قطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خاطراتت تا كنار ميگذارم در روياهايم پامي گذاري بگو به من با روياهايت چه كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها حس رفتن هم ندارم چه برسد به برگشتن پس برنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ، نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم، به جـــــــــــــای گلو از چشمهایم بیرون می آیند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله کن ، بشکن ،بندبزن ،خط بزن ،خلاصه راحت باش . . .ارث پدر نیست دل تنهای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت تهوع دارم !!! اين حالت تهوع لعنتي با هواي آزاد و قرص درست نميشود علاجش .... فقط بالا آوردن فحش هايي است كه به ديگران بدهكارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

--+در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟ با آنکه ز ما یاد نکردی.. ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برايم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهايي كه مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميكنيم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را بادلم پیوند زدم، تا از تو دور بودن را احساس نکنم..... اما باز هم دلتنگم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده ! می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود . ولی می ترسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ میشوم یاسنگ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستم رفتی.. کاش از دلم هم میرفتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست پیامهایت نمیرسند.سیم بانان را خبر کن شاید کاجی افتاده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که سپری میشوند یاد تو را با خود می برند حسادت میکنم به این روزها که حتی یادی از تورا با خود دارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ! برای کسی که مدتهاست، بی آن که باشد، هـر لحـظه، زنـدگی اش کـرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم کشیده ام بر دیوار اتاق بس که لحظه های دور بودنت را قطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خاطراتت تا كنار ميگذارم در روياهايم پامي گذاري بگو به من با روياهايت چه كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها حس رفتن هم ندارم چه برسد به برگشتن پس برنگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ، نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم، به جـــــــــــــای گلو از چشمهایم بیرون می آیند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله کن ، بشکن ،بندبزن ،خط بزن ،خلاصه راحت باش . . .ارث پدر نیست دل تنهای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت تهوع دارم !!! اين حالت تهوع لعنتي با هواي آزاد و قرص درست نميشود علاجش .... فقط بالا آوردن فحش هايي است كه به ديگران بدهكارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

--+در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟ با آنکه ز ما یاد نکردی.. ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برايم مثل آب خوردن بود !!! از همان آبهايي كه مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميكنيم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت را بادلم پیوند زدم، تا از تو دور بودن را احساس نکنم..... اما باز هم دلتنگم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی یه زن ســیگار کشید یعنــی دیگه گریه جواب نمیده و وقتی مــردی اشک ریخت بدون کار از ســیگار گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ شده ! می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود . ولی می ترسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ میشوم یاسنگ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستم رفتی.. کاش از دلم هم میرفتی