بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقـل رد که می شـوی بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !! و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت گُــــم شـده باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون اس ام اسی هست که میتونه حالت رو تو '' یـــــــــــــــــه ثانیه '' عوض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم.... با همون نگاه مهربون... حیف که خواب بود.... حیف که دیگه زنده نیست پدر بزرگم تا ببوسمش و با خنده نگاهم کنه ....دلم خیلی برات تنگ شده بابایی عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسان ها به "باور "یکدیگر می زنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته ازکسی که مدام بهت زل میزد....حالافقط یه نگاه بخوای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی!!! تمتم لحظه هایی که سرگرمیت بودم زندگیم بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بگو دوستت دارم نترس... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امتداد لحظه ها تکرار باتو بودن بود صلاحم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ میشه ولی باید صبور باشم دعاکنید توروخدا به صلاحم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش دوست ازنیش عقرب بدتراست،پس بزن عقرب...که دردش کمتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که حتی بابودنت از این ترس همیشگی رهاشم 5سال گذشت  صبرکردن برات شیرینه ولی... ولی دلم حضورتومیطلبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یعنی: دیگه شهر واست آتیش نمیزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه قشنگیه وقتی سرتو میاری بالا که به عشقت نگاه کنی میبینی دستشو زده زیر چونش و زل زده بهت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لااقـل رد که می شـوی بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !! و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت گُــــم شـده باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون اس ام اسی هست که میتونه حالت رو تو '' یـــــــــــــــــه ثانیه '' عوض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی آن نگاه های بلند ، حسرتی ماند و آه های بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابشو دیدم.... با همون نگاه مهربون... حیف که خواب بود.... حیف که دیگه زنده نیست پدر بزرگم تا ببوسمش و با خنده نگاهم کنه ....دلم خیلی برات تنگ شده بابایی عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسان ها به "باور "یکدیگر می زنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته ازکسی که مدام بهت زل میزد....حالافقط یه نگاه بخوای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی!!! تمتم لحظه هایی که سرگرمیت بودم زندگیم بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بگو دوستت دارم نترس... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش امتداد لحظه ها تکرار باتو بودن بود صلاحم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ میشه ولی باید صبور باشم دعاکنید توروخدا به صلاحم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش دوست ازنیش عقرب بدتراست،پس بزن عقرب...که دردش کمتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که حتی بابودنت از این ترس همیشگی رهاشم 5سال گذشت  صبرکردن برات شیرینه ولی... ولی دلم حضورتومیطلبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر یعنی: دیگه شهر واست آتیش نمیزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه قشنگیه وقتی سرتو میاری بالا که به عشقت نگاه کنی میبینی دستشو زده زیر چونش و زل زده بهت!!!