بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ، آدم دیگری می‌شوی خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر و جالبتر اینکه ، با اطرافیان هم کاری نداری همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی ، که دلـتنگ اش هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو از تو کشم نازو تقافل تا کی/طاقتم نیست از این بیش تحمل تا کی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به دنبالِ همراهِ “اوّل” نیستم. این روزها اولِ راه، همه همراهند. این روزها باید به دنبالِ همراهِ “آخر” گشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ می شوم نه برای تو... برای کسی که فکر می کردم تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ! یعنی ارامش اینکه مجبور نباشی مجبور نباشی هر شب به کسی بگویی " شب بخیر عزیزم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی وقتی زیر بارون قدم میزنیو تو خودتی و حواست به هیچ کس نیست همه حواسشون به توئه تو دلشون میگن طرف دیوونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نگیرزبان نفهم دلم را میگویم...... آخر تو را از کجا برایش بیاورم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک من جاری شد… جای تو خالی بود جـــــــــای تـــــــــو … عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید شعر دلتنگی من سخت گریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده عشق فراوانی بود توی بازار صداقت کمی ارزانی بود کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود کاش.... کاش......... کاش..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست ک رخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است ک دلم همیشه برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشي روز تعطيل باشد غروب باشد باران هم ببارد احساس ميكني بلاتكليف ترين آدم دنيا هستي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای برگشتنت دعــــــا کافـــــــی نیست! باید وِجــــــــــدان داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهــیم نیستمـــ امـــــا کودکـ درونـــــم را قربــــــانیِ کــســی‌ کردمـــ که ارزشــــش کــــمتر از یـــک گوســفنــد بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی خشن تر...عصبی تر....کلافه تر و تلخ تر و جالبتر اینکه،با اطرافیان هم کاری نداری همه اش را نگه میداری ...و دقیقا سر کسی خالی میکنی،که دلتنگش هستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم را شکستم، چون لحظه های بی تو بودن رو به رخم می کشید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ، آدم دیگری می‌شوی خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر و جالبتر اینکه ، با اطرافیان هم کاری نداری همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی ، که دلـتنگ اش هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود بگو از تو کشم نازو تقافل تا کی/طاقتم نیست از این بیش تحمل تا کی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به دنبالِ همراهِ “اوّل” نیستم. این روزها اولِ راه، همه همراهند. این روزها باید به دنبالِ همراهِ “آخر” گشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ می شوم نه برای تو... برای کسی که فکر می کردم تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ! یعنی ارامش اینکه مجبور نباشی مجبور نباشی هر شب به کسی بگویی " شب بخیر عزیزم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی وقتی زیر بارون قدم میزنیو تو خودتی و حواست به هیچ کس نیست همه حواسشون به توئه تو دلشون میگن طرف دیوونست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه نگیرزبان نفهم دلم را میگویم...... آخر تو را از کجا برایش بیاورم......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک من جاری شد… جای تو خالی بود جـــــــــای تـــــــــو … عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید شعر دلتنگی من سخت گریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده عشق فراوانی بود توی بازار صداقت کمی ارزانی بود کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود کاش.... کاش......... کاش..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب و هوای دلم انقدر بارانیست ک رخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست اینگونه است ک دلم همیشه برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشي روز تعطيل باشد غروب باشد باران هم ببارد احساس ميكني بلاتكليف ترين آدم دنيا هستي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای برگشتنت دعــــــا کافـــــــی نیست! باید وِجــــــــــدان داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهــیم نیستمـــ امـــــا کودکـ درونـــــم را قربــــــانیِ کــســی‌ کردمـــ که ارزشــــش کــــمتر از یـــک گوســفنــد بــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی خشن تر...عصبی تر....کلافه تر و تلخ تر و جالبتر اینکه،با اطرافیان هم کاری نداری همه اش را نگه میداری ...و دقیقا سر کسی خالی میکنی،که دلتنگش هستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم را شکستم، چون لحظه های بی تو بودن رو به رخم می کشید.