بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این داغ در تکرار مانده من و این عشق بیدار مانده ، مپرس از من چرا دلتنگ هستم دلم بین در و دیوار مانده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'ما که خودمان یک شاهنامه غصه داریم! گاهی نمیدانم غصه دیگران را هم خوردن همدردیست یا خود آزاری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی ب ساحل زد.. کمی آن طرف تر انسانی ب دریا!!!ا دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر امدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خداحافظ تابستان!ففط یادت باشدروزهای گرمت به سردی خاطرها گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از عشق بسازم غزلی قابل تو... غزلی ناب و صمیمانه به وزن ذل تو... دلی از جنس بهار است که تقدیم تو باد... شاد باشی و دلت خانه باییز مباد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هرشب به عطر میخک ومریم*الهی در دلت هرگز نباشه غصه وماتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم از هر چ آدم است میگیرد! گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد.. نه ب شکل دوستت دارم! نه ب شکل بی تو می میرم! نه!!!! ساده شاید مثل " دلتنگ نباش.. فردا روز دیگری ست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برایکسی که در دوری ما شیرینترین لحظات زندگیش را سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقت های تلخ خسته ام... یک دروغ شیرین بگو... بگو.. بیادم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنقدر تنهایم که اسم کوچکم هم از یادم میرود... بس که صدایم نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از دیروزم.. کاش میشد گوشه ای نوشت : خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ بود... صدام غم داشت... چشام گریه.... ولی حالا، دلم سنگه... صدام خنده... چشام بی رحم بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم.... ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این داغ در تکرار مانده من و این عشق بیدار مانده ، مپرس از من چرا دلتنگ هستم دلم بین در و دیوار مانده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'ما که خودمان یک شاهنامه غصه داریم! گاهی نمیدانم غصه دیگران را هم خوردن همدردیست یا خود آزاری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی ب ساحل زد.. کمی آن طرف تر انسانی ب دریا!!!ا دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر امدن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی خداحافظ تابستان!ففط یادت باشدروزهای گرمت به سردی خاطرها گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از عشق بسازم غزلی قابل تو... غزلی ناب و صمیمانه به وزن ذل تو... دلی از جنس بهار است که تقدیم تو باد... شاد باشی و دلت خانه باییز مباد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایت میکنم هرشب به عطر میخک ومریم*الهی در دلت هرگز نباشه غصه وماتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم از هر چ آدم است میگیرد! گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه میخواهد.. نه ب شکل دوستت دارم! نه ب شکل بی تو می میرم! نه!!!! ساده شاید مثل " دلتنگ نباش.. فردا روز دیگری ست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتم را نخ بسته ام تا به یاد آورم فراموشت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوتم در قبر خویش دفن بماند زیرا سکوتم بعد از این همه وقت بوی تعفن گرفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برایکسی که در دوری ما شیرینترین لحظات زندگیش را سپری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقت های تلخ خسته ام... یک دروغ شیرین بگو... بگو.. بیادم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنقدر تنهایم که اسم کوچکم هم از یادم میرود... بس که صدایم نمیزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته تر از دیروزم.. کاش میشد گوشه ای نوشت : خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ بود... صدام غم داشت... چشام گریه.... ولی حالا، دلم سنگه... صدام خنده... چشام بی رحم بی رحمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم.... ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست...