بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ پیام من...کلام من... خداحافظ تو ای تنها سلام من... خـــداحافظ طلوع من غروب من... خداحافظ تو ای محبوب خوب مـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکن که عشق نمی پرسه اهل کجایی!فقط میگه توی قلب من زندگی کن!! عشق نمی پرسه چرا دور هستی!فقط میگه همیشه بامن هستی! عشق نمیگه دوستم داری؟فقط میگه دوستتدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب است همه چیز تنگش آدم را می آزارد لباس تنگ ، کفش تنگ ، گلوی تنگ و دل تنگ دلم برایت خیلی تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ، اما برایت سخت دلتنگم ، در این مسلک که صورت های بی احساس بسوی قلب های ساده میتازند ، من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رااگرسنگ می فهمید فکری به حالم می کرد بی وجدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک وازه کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله می شکند بغضت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دلم که "شکسته" شد دلها را میشکنم گناهش پای دلی که دلم را شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب امدنت را هم نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گل با اولین باد پرپر میشود ، با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا میشود. این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت اس. و این بی وفایی از دوست نیست از روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من قد نمی دهد...!! به سفرت بگو کوتاه بیاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صحنه زیبایی؟؟ همه نیمکت های پارک دونفر بر روی آنها نشسته است... اما من..!!! بیخیال ما روی چمن دراز می کشیم... دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن بگذار دم در... بدجور شکسته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما... نگاه خندانت مرا شرمگین کرد، چه کسی بهتر از تو... ولی عجیب دلتنگم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ پیام من...کلام من... خداحافظ تو ای تنها سلام من... خـــداحافظ طلوع من غروب من... خداحافظ تو ای محبوب خوب مـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران برکویردلم بباردتاازرنگین کمانش پلی بسازم برای‏"دیدنت.......عشقم..‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکن که عشق نمی پرسه اهل کجایی!فقط میگه توی قلب من زندگی کن!! عشق نمی پرسه چرا دور هستی!فقط میگه همیشه بامن هستی! عشق نمیگه دوستم داری؟فقط میگه دوستتدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب است همه چیز تنگش آدم را می آزارد لباس تنگ ، کفش تنگ ، گلوی تنگ و دل تنگ دلم برایت خیلی تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ، اما برایت سخت دلتنگم ، در این مسلک که صورت های بی احساس بسوی قلب های ساده میتازند ، من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رااگرسنگ می فهمید فکری به حالم می کرد بی وجدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک وازه کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله می شکند بغضت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دلم که "شکسته" شد دلها را میشکنم گناهش پای دلی که دلم را شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب امدنت را هم نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گل با اولین باد پرپر میشود ، با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا میشود. این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت اس. و این بی وفایی از دوست نیست از روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من قد نمی دهد...!! به سفرت بگو کوتاه بیاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صحنه زیبایی؟؟ همه نیمکت های پارک دونفر بر روی آنها نشسته است... اما من..!!! بیخیال ما روی چمن دراز می کشیم... دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن بگذار دم در... بدجور شکسته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما... نگاه خندانت مرا شرمگین کرد، چه کسی بهتر از تو... ولی عجیب دلتنگم...