بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر باشد!!!!!!! ولی این روزها کاری از دستانم بر نمی آید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده یه قیچی کافیه! لازم نیس اونو تو قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی فقط لازم پراشو بزنی خاطره پرواز پرنده رو خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تورا عاشق کنم/بعد من باران فقط آب هستو بس هر که بعد از من سراغت را گرفت/زشت یا زیبافقط خواب هست و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردمو چشامو رو همه دنیا میبستم/بی تو دیگه نمیدونم واسه چی زنده هستم/دیگه هیچ بهونه ای نیس واسه زندگی کردن/وقتی که چشمای نازت پیش من بر نمیگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت ندارد!!!!!!! راحت باش هر چه قدر می خواهی خطا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض  فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند  بگذار فریاد بزنم  فراموش نمیشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهمتر از دلم اعتمادم بود که شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم . گناه است چشم داشتن به ماله غریبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند یا تنگ می‌شود یا می‌شکند آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم ب آسمان نگاه میکنم.. دلم قرص میشود ک تو هم زیر همین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است,منتظرکسی باشی که هیچ وقت به فکرآمدن نسیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلیون دلم دیگه کام نمیده فکر کنم زغال دوریت تنباکوی دلمو سوزونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل....که به آن گویم سنگ!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر باشد!!!!!!! ولی این روزها کاری از دستانم بر نمی آید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده یه قیچی کافیه! لازم نیس اونو تو قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو بشکافی فقط لازم پراشو بزنی خاطره پرواز پرنده رو خواهد کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تورا عاشق کنم/بعد من باران فقط آب هستو بس هر که بعد از من سراغت را گرفت/زشت یا زیبافقط خواب هست و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میمردمو چشامو رو همه دنیا میبستم/بی تو دیگه نمیدونم واسه چی زنده هستم/دیگه هیچ بهونه ای نیس واسه زندگی کردن/وقتی که چشمای نازت پیش من بر نمیگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داور قلبم سوت ندارد!!!!!!! راحت باش هر چه قدر می خواهی خطا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض  فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند  بگذار فریاد بزنم  فراموش نمیشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهمتر از دلم اعتمادم بود که شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به تو فکر نمیکنم . گناه است چشم داشتن به ماله غریبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند یا تنگ می‌شود یا می‌شکند آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگ میشوم ب آسمان نگاه میکنم.. دلم قرص میشود ک تو هم زیر همین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر اشک به دادم نرسد ميشکنم،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم،بر لب ساحل محصور وجود،من در اين کلبه تاريک وجود،اگر از ياد تو يادي نکنم ميشکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باران میخواهد هوای گرفته و نمناک تاریک و سرد و وجود تنهای من در کنار بودن نبودنت اما همچنان صدای خاطراتت به گوش میرسد تنها یادگاری از تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است,منتظرکسی باشی که هیچ وقت به فکرآمدن نسیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلیون دلم دیگه کام نمیده فکر کنم زغال دوریت تنباکوی دلمو سوزونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل....که به آن گویم سنگ!!